Adnan Oktar azt mondja, hogy…

 

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2015. Április 6> Tovább

Allah, átlényegült formában akkor jelenik meg az Édenkert lakói előtt, amikor akar. Egy elbeszélés szerint: „Péntekenként bukkan fel”, de vannak más elbeszélések, melyek azt állítják, hogy gyakrabban. Ezek a történetek arról is tudósítanak, hogy a hívők számára ez lesz az az ajándék a Paradicsomban, aminek a legjobban örülnek.
Azok a gyerekek, akik egészen kicsi korukban halnak meg, halhatatlan ifjakként élnek a Paradicsomban. Szaladgálnak, játszanak, hangoskodnak.
A verseny elfogadott dolog volt Mohamed Próféta (blv) szemében, és vallásilag sincs semmi gond vele. Az Édenkertben is létezik; a hívők versenyeket tartanak, ez a kikapcsolódás egyik formája a számukra. Pusztán szórakozásból autóversenyeznek, motorcsónak versenyeznek vagy futnak, lovagolnak.
Egyesek meglepve kérdezik: „Hogyan lehet az Édenkertben versenyautó?” Vagy: „Hogy lenne már ott mozi?” Ezeket a dolgokat szándékosan, ajándék gyanánt kapod ezen a földön, hogy megismerhesd őket.
Bármi, ami tetszik neked, amiért felelős vagy, akár a kulturális életet, akár a tudományt, vagy bármi mást tekintve, az mind meg van a Paradicsomban. Például van, aki autóversenyezni szeret, míg más inkább motorcsónak versenyezni. Van, aki festeget és van, aki inkább rajzol.
Az Édenkertben nincsenek rosszindulatú emberek, akik ártanának a többieknek, aljas dolgokat követnének el, nincsen kapzsi anyagiaskodás. Nincsen harag, és nincsen félelem sem.
Ez a világ, amiben élünk a polaritás világa: minden pozitívnak megvan a negatív párja. Például, az éjszaka és a nappal, a jó és a rossz, az illat és a bűz, a finom ennivaló és a pocsék étel, a félelem és a bizalom – minden dolognak az ellentettje is jelen van. Az Édenkertben ez nem így van, ott minden egyetlen oldalú, azaz minden pozitív.

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2015. Február 8. >Tovább> Tovább

Allah azt mondja, hogy azért teszi sikeressé a muszlimokat, mert nem társítanak Hozzá senkit és semmit. Az emberek valahogy nem értik ezt. Ha követed a Koránt, nem fogsz társítani. Ha nem követed a Koránt, és a kitalált hadíszok, hagyományok útján jársz, társító leszel.

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2015. Január 7. > Tovább> Tovább

Vissza kell térni a Koránhoz. Ahhoz, hogy a Koránhoz visszatérhessünk, meg kell térni a Mehdihez, az ő közegébe. A Mehdi tevékenysége nélkül nagyon nehéz visszatalálni a Koránhoz. Ha nem így lenne, ez már sikerült volna.

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2016. Május 9. > Tovább> Tovább

Allah, az iszlámot olyannak teremtette, ami megfelel a mi természetünknek. A bigottak megváltoztatták az iszlámot, más vallást csináltak belőle. Társító vallássá alakították. Amit az emberek most látnak, az nem iszlám. Az iszlám az, amiről mi beszélünk, mert az teljes mértékben a Koránon alapszik.

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2016. Augusztus 21. > Tovább> Tovább

A hit a nőt nővé, a férfit férfivá teszi. Egy eszköz abban, hogy úgy a nő, mint a férfi erős, szeretetteljes, odaadó legyen.

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2016. Június 8. > Tovább> Tovább

A Pokol láttán jobban tudatára ébredünk, milyen értékes is az Édenkert. Ugyanígy, a képmutatók láttán, akik olyanok, mint a Pokol népe, jobban megértjük, milyen értékesek a muszlimok és a hit. Ők az összehasonlítási alap.

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2016. Június 2. > Tovább> Tovább

A képmutatás nem bír megmaradni a hittel és az őszinteséggel szemben. Eltűnik. Ez egy csoda Allahtól.

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2014. Május 14. > Tovább> Tovább

Ha valaki nem nevet, szótlanul ül, folyton mogorva, tompa, nyomott, a sátán nevet rajta. Ez szórakoztatja a sátánt. Egy muszlim ne viselkedjen így. Nem szabad így viselkedni, nem illik egy muszlimhoz.

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2014. Április 18. > Tovább> Tovább

Más, ha az ember az istenfélelemtől sír és más, ha izgatottságában sír. Ha azonban valaki azon könnyezik, hogy „ez miért így történt?”, az már társítás.

Adnan Oktar azt mondja, hogy... 2013. Április 22. > Tovább> Tovább

Allah megtiltotta a muszlimoknak a fájdalmat, a büntetést. Egy muszlim nem akarhat szenvedni. Másnak se okozzon szenvedést, de önmagát se gyötörje. Azt mondja a Mindenható Allah, hogy „Allah nem vétkezett ellenük, hanem ők vétkeztek saját maguk ellen.”

2015. Március 26> Tovább

A politika önmagában nagyon kegyetlen. Nem könnyű vele. Ezért azok, akik szeretnék az iszlámot terjeszteni, beszéljenek a hit igazságairól, bizonyítékairól, beszéljenek a Korán csodáiról, szilárdítsák meg a hitet másokban és erősítsék önmagukban, és legyenek mindig egyre elszántabbak, elkötelezettebbek. Máskülönben erőtlenek lesznek ilyen dolgokkal szemben, mint a politika.
Mózes (béke vele) szilárd hitű volt, a testvére úgyszintén. Allah az egész népüket megmentette az ő kedvükért. Különben ott pusztultak volna el.

2014. December 30> Tovább

Egyes muszlimok évente egyszer hatalmas küzdelmet vívnak a keresztények karácsonyi ünnepével szemben. Ahelyett, hogy aznap hősködnek, inkább tanítsák az iszlámot az év minden napján, beszéljenek a Korán csodáiról.
A hívők akkor is boldogok, ha Allah csak kevés lehetőséget ad nekik. Ha csupán kevés szép dolog veszi körül őket, az számukra már nagyon szép. Például, ha a muszlim embernek van egy kis terített asztala, azzal ő már boldog. De a hitetlenek nem ilyenek, akármilyen pompásan díszített, nagy asztaluk van is, jobbat akarnak. A hívő ember tud hálát adni, hálás az állapotáért, a helyzetéért.

2014. Február 10> Tovább

Az iszlám tanítással, bölcsességgel lesz uralkodó. Se a politika nem képes azzá tenni, sem az, ha iskolákat nyitunk, sem semmi más. Szép sorjában be kell mutatni az embereknek a hit igazságait, bizonyítékait, a Korán csodáit; jó hírként beszélni kell nekik a Mehdi korszakáról; a Mindenható Allahnál kell oltalmat keresni; testvérként, szeretettel, irgalmasan kell viselkedni; kimagaslónak, példaértékűnek kell lenni. Ha ezek megoldódtak, minden rendben lesz, Allah engedelmével.

2016. Május 9> Tovább

A Mehdi (béke vele) közössége nagyon kevés emberből áll. Abban az időszakban, több olyan gátlástalan, rosszindulatú család lesz, amely erőszakos elnyomással arra akarja kényszeríteni a gyerekeit, hogy ne legyenek muszlimok, ne legyenek a Mehdi (béke vele) közelében, ne legyenek a muszlimok közösségének közelében. Ám ezek a hős fiatalok, a Mindenható Allah segítségével, ennek ellenére is minden erejükkel az iszlám elterjesztésén fáradoznak. Ezért tekintjük őket hősöknek.
Az utolsó időkben mindenféle jellemtelen ember ártani akar a muszlimoknak. A Mehdi időszakában, a Mehdi környezete, néhány fiatal szembeszáll velük. Ezt a hősi küzdelmet hívjuk a Mehdi korszakának, mely 40 esztendeig fog tartani.
A prófétai közlések (hadíszok) szerint, az utolsó időkben a sátán az ember anyja és apja képében jön el, hogy megpróbálja őt eltéríteni Allah útjától. Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2016> Daha Fazla

2016. Május 15> Tovább

A Mehditől (béke vele) való félelem volt az oka annak, hogy a történelem során az uralkodók eszeveszett gyilkolásba fogtak. Például a Fáraó megölette a fiúgyermekeket, mert annak bekövetkezésétől rettegett, hogy közülük kerül ki a Tórában leírt Mosiah, azaz Messiás és világuralomra tesz szert. Napjainkban pedig azért rombolják le Szíriát, Irakot, mert attól tartanak, hogy onnét fog felbukkanni a Mehdi (béke vele).

2016. Május 13> Tovább

Az Iszlám Állam világnézetét a Mehdi fogja felszámolni, mégpedig a Koránnal.

2014. Október 1> Tovább

A Koránban nincsen erőszak, a Koránban önvédelem van. Ha egy zsarnok megtámad minket, védekezünk. A Koránban nincsen szó elnyomásról. Ha rád támad egy társító, egy hitetlen, akkor megvéded magad. Az ája egyértelmű: „Nincs kényszer a vallásban.” (Korán, 2:256) „Nektek a ti vallásotok és nekem az én vallásom.” (Korán, 109:6) Hol van itt a kényszer?

2014. Szeptember 23> Tovább

A dzsihád azt jelenti „erőfeszítést tenni”, igyekezni valamin. Egyesek a dzsihádot úgy értelmezik, hogy kaszabolni, gyilkolni kell. Hát nem helyesebb, ha valakit – ahelyett, hogy összekaszabolod – szép szóval meggyőzöl? Ha megölöd az embert, többé nem lesz muszlim! Akkor válik hívővé, ha tanítod, beszélgetsz vele.
Az erőszak terrort szül, rettegésben tart és a hitetlen zsarnokok malmára hajtja a vizet. Ahol erőszak van, ott burjánzik a hitetlenség. A vallás békés közegben virágzik, a szeretet légkörében, az irgalom légkörében.

2013. Szeptember 12> Tovább

Meglehet, hogy az ember nem vallásos, de nem is könyörtelen zsarnok, nem kegyetlenkedik. Számára a Pokol másmilyen lesz. Lapos, eseménytelen életet él majd benne, ami a paradicsomi élettel összehasonlítva szenvedés, hiszen monoton és értelmetlen. Ez a Pokol egyik foka. Akik ott vannak, unatkoznak, tétlenek. Levertek, mert hiányzik az életükből a szeretet, a társaság. Rosszkedvűek, amikor az Édenkert szépségével hasonlítják össze saját helyzetüket. Allah ezzel az állapottal bünteti őket.
Ha az ember szenvedést okozott valakinek, a Pokolban Allah őneki fog szenvedést okozni. Láncra vert valakit? Egy muszlimot? Allah a Pokolban őt fogja láncra verni, méghozzá örökké. Aki nem vallásos, de nem is kegyetlen, annak más lesz a Pokol. Allah, azoknak a hitetleneknek, akik nem bántottak senkit, szürke, unalmas életet teremt a Pokolban. Aki ezen a világon bántotta az embereket, azt Allah is bántani fogja, akik láncra vertek másokat, azokat Allah is láncra veri, örökkön örökké.

2013. Október 20> Tovább

Allah, a Koránban azért beszéli el, milyen büntetések vannak a Pokolban, hogy megfélemlítse azokat, akik lázadnak Ellene.

2015. Május 10> Tovább

Ha az ember nem szereti Allahot, akkor nem mindegy, hogy a Paradicsomban van vagy sem? A hívő azért leli örömét az Édenkertben, mert szereti Allahot.
Allah azt tartja lényegesnek, hogy Őt szeressük. Az Ő célja nem az, hogy az Édenkertben az ételekben, italokban leljük tetszésünket. Számára az a legfontosabb, hogy Őt Magát imádjuk. A Paradicsom kertjeinek szépségei, a finom nedűk az Ő megnyilvánulásai, és Ő azt szeretné, ha eszerint viszonyulnánk hozzájuk. Nem engedi, hogy az áldásait csupán önmagukért szeressük. Amúgy sem lelnénk örömünket ebben.
Amikor nincsen semmi probléma, az emberek tömegesen, szinte világméretekben egyesülve lázadnak az Isten ellen. Amikor elnyomástól szenvednek, akkor pedig rettentő módon könyörögnek Hozzá. Egyáltalán mi szükség van erre? Ne csináld, légy következetes, bánd meg a bűneidet Istennek. Adj hálát Istennek. Mondd: „Uram, Te hatalmas vagy, nagyon szeretlek Téged”, hogy mint az esőt, hullassa rád az áldásait. Miért keresed magadnak a bajt? Minek háborogsz? Miért sanyargatod magad?
Ennek a világnak nincsen olyan oldala, amit felhőtlenül élvezni lehetne, ugyanis az Édenkert az a hely, ahol az ember önfeledten élhet. Miért is választana félmegoldást azzal, hogy itt szórakozik? A hátán egy tonna teher, „na, gyere, mulassunk”. Az Édenkertben az a tonnányi súly lekerül a válláról, utána majd lehet szórakozni. Itt mindenütt szenvedésbe botlunk.
Allah azt mondja, hogy „ez a világ nem a játék és a szórakozás helye”. Azt mondja, „a játék és a szórakozás helye a Paradicsom. Ez a világ a próbatétel helyszíne.” Így aztán, ha leragadtok ennél a világnál, akkor eltévelyedtek és ennyi lesz az életetek, mondja. Ha azonban a túlvilágra jutást teszitek meg célotoknak, ha az Én tetszésemet teszitek meg célotoknak, akkor az örökkévalóságig boldoggá teszlek benneteket, mondja. Szórakozhattok, nevethettek kedvetekre. Aki leragad ennél a világnál, az csak szenved, én mondom nektek. Az mást sem csinál, csak küzd és vergődik.
A világ kínlódik, Allah szenvedést teremt a számára. Ez különös, hiszen látszólag nincsen semmi ok arra, hogy ilyen mértékű nélkülözés legyen. A termőföld tökéletesen elegendő, mindenfélét lehet termeszteni rajta. A technológia is rendelkezésre áll, semmi nem hiányzik a földek megműveléséhez. Ám csodálatos módon Allah gazdasági válságot és éhezést teremt. Erre nincsen semmilyen magyarázat. Ezt Allah azért teszi, hogy vegyük észre, ez egy csoda. Ugyanis az emberek elfelejtik az Istent. Ha megemlékeznének Róla, akkor mindenki bővelkedne a jólétben.
Allah az ellenőrzése alatt tartja hitbéli érzékenységünket. Ádámtól (béke vele) fogva egészen az ítélet napjáig, melléfogás nélkül, tökéletesen próbára lesznek téve az emberek. Ez alól soha senki nem képezett kivételt.

2015. Április 17> Tovább

Az Édenkertben nincsen türelem, nincsen bátorság, nincs is szükség bátorságra. Ott nem tudsz türelmes, bátor vagy elszánt lenni. Nincsen alázatos alávetettség. Nincsen tisztogatás, nincsen hűség. Csak szórakozás van, az Édenkert a kikapcsolódás helye. A hálaadás, mint istenszolgálat, természetesen létezik, hisz örömmel tölt el, amikor látod Allah megnyilvánulását.
Aki gúnyolódik egy hívő emberen, mert az tanít, az azért gúnyolódik, mert igazából rendkívüli hatással van rá az illető. Egyébként minek is foglalkozna vele? Mert ha nincsen rá hatással, akkor egyáltalán nem törődik vele, elfordul, elmegy, intézi a saját dolgait. A gúnyolódással voltaképpen saját magát akarja megnyugtatni, hiszen a lelkiismerete hangja máris nyomasztani kezdte. A gúnyolódás az elfojtás egy tipikus módja, amivel a hitetlenek a nyomasztó érzéstől akarnak megszabadulni.
Ha mondjuk háromszoros a jutalmad azért, mert tanítod az embereket, akkor ez harmincszorosára nő, ha úgy teszed, hogy közben kicsúfolnak. Ha nagyon kegyetlenek veled a gúnyolódók, akkor háromszázszoros a jutalmad. Ha még sokkal rosszabb a helyzet, akkor háromezerszeres jutalom illet. Nos, mi a célod? Nem az, hogy szolgálatot végezz? Szolgálatot teremt számodra az Isten.
Azt mondják: „Mester, tanítjuk az embereket, azok pedig kigúnyolnak minket.” Ki teszi lehetővé a gúnyolódást? Allah. Allah a tanítást és a gúnyolódást egyazon pillanatban teremti meg. Ez egy bizalmas felajánlás az Ő részéről, hogy növelje általa a tanítás, az istenszolgálat értékét. Ez a hitetlenségnek kárára van, a hívőknek pedig hasznukra van. A hívő számára felajánlás, a hitetlen számára szerencsétlenség. Amíg te nem foglalkozol a gúnyolódással, addig folyamatosan gyarapszik a jutalmad.
Ha mondjuk háromszoros a jutalmad azért, mert tanítod az embereket, akkor ez harmincszorosára nő, ha úgy teszed, hogy közben kicsúfolnak. Ha nagyon kegyetlenek veled a gúnyolódók, akkor háromszázszoros a jutalmad. Ha még sokkal rosszabb a helyzet, akkor háromezerszeres jutalom illet. Nos, mi a célod? Nem az, hogy szolgálatot végezz? Szolgálatot teremt számodra az Isten.
Azt mondják: „Mester, tanítjuk az embereket, azok pedig kigúnyolnak minket.” Ki teszi lehetővé a gúnyolódást? Allah. Allah a tanítást és a gúnyolódást egyazon pillanatban teremti meg. Ez egy bizalmas felajánlás az Ő részéről, hogy növelje általa a tanítás, az istenszolgálat értékét. Ez a hitetlenségnek kárára van, a hívőknek pedig hasznukra van. A hívő számára felajánlás, a hitetlen számára szerencsétlenség. Amíg te nem foglalkozol a gúnyolódással, addig folyamatosan gyarapszik a jutalmad.
Aki gúnyolódik egy hívő emberen, mert az tanít, az azért gúnyolódik, mert igazából rendkívüli hatással van rá az illető. Egyébként minek is foglalkozna vele? Mert ha nincsen rá hatással, akkor egyáltalán nem törődik vele, elfordul, elmegy, intézi a saját dolgait. A gúnyolódással voltaképpen saját magát akarja megnyugtatni, hiszen a lelkiismerete hangja máris nyomasztani kezdte. A gúnyolódás az elfojtás egy tipikus módja, amivel a hitetlenek a nyomasztó érzéstől akarnak megszabadulni.
A hívők próbatétele csakugyan nehéz. Ha könnyű lenne a megpróbáltatása, az lealacsonyító lenne egy muszlim számára. Tényleg nagyon fájdalmas az ő helyzete, nem mindennapi a szenvedése. És minél nehezebb a helyzete, annál inkább elfogadott Isten szemében.

2016. Május 12> Tovább

A türelmet nem szabad a puszta elviselés szintjére alacsonyítani, különben nyomasztóvá válik. A türelem azt jelenti, hogy az ember aláveti magát Allah akaratának, és kiegyensúlyozott lelkiállapotban azt mondja: „ha Allah teremti, akkor jó van abban”. Nem szorong, nem gyötri magát, csak vár. Ha nem ekképpen tesz, akkor már csak elviseli a helyzetet, ami nehéz, Allah óvjon tőle.
Türelemre gondolkodás által lehet szert tenni. Ez nem megy olyan gyorsan. Nem úgy működik, hogy azt mondom, legyek türelmes. Keresni, kutatni kell, megismerni Allah művészetét, és Allahra hagyatkozni. Erre nem képes minden ember. Hatalmas ajándék, ha valaki a türelmesek közül való. A türelmesek, nos, ők egy külön közösség.

2016. Április 25> Tovább

Prófétánk (blv) megtiltotta, hogy gyászoljunk, ha valaki meghal. Nem szabad kibújni az Allahnak való engedelmesség alól és nem elfogadni azt, amit Allah tesz.

2016. Március 21> Tovább

A muszlim bátor, nem illik hozzá, hogy magábaforduló, félénk legyen. Ami a sorsban van, az fog vele történni. Semmi sem változik attól, ha menekül a sorsa elől.
A jelenleg ismert, tipikus iszlám felfogásban az igénytelenséget helyezik előtérbe, mivel a színvonalasságot nem sikerül megvalósítaniuk. Egyfajta „egy falat étel meg egy köntös” életfilozófiát tesznek meg követendőnek.
A kommunizmus éltető ereje, ütőere a darwinizmus. Ha ez az ütőér elpattan, akkor a kommunizmusnak vége. Ezért arra kérjük a kormányt, hogy az állami televízió és rádió csatornákon állítsa le a darwinista propagandát, és szüntesse be azt az általános iskolákban, a középiskolákban és az egyetemeken.
A jelenleg ismert, tipikus iszlám felfogásban az igénytelenséget helyezik előtérbe, mivel a színvonalasságot nem sikerül megvalósítaniuk. Egyfajta „egy falat étel meg egy köntös” életfilozófiát tesznek meg követendőnek.

2016. Február 20> Tovább

Nagyon fontos, hogy megalakuljon egy a művészetekért és színvonalért felelős minisztérium, hiszen minden olyan ország, amely nem támogatja a művészeteket, romba dől. Nézzétek csak meg a történelmet, mindegyik erre a sorsra jutott. Minden olyan ország, ahol nem becsülik a nőket, ahol nincsen művészet és szépérzék, ahol nem foglalkoznak a minőséggel, tönkremegy.
Nagyon fontos, hogy megalakuljon egy a művészetekért és színvonalért felelős minisztérium, hiszen minden olyan ország, amely nem támogatja a művészeteket, romba dől. Nézzétek csak meg a történelmet, mindegyik erre a sorsra jutott. Minden olyan ország, ahol nem becsülik a nőket, ahol nincsen művészet és szépérzék, ahol nem foglalkoznak a minőséggel, tönkremegy.

2016. Február 17> Tovább

Nagyon fontos, hogy megalakuljon egy a művészetekért és színvonalért felelős minisztérium. Ha nem tükröződik művészet, minőség egy készítményben, egy termékben, annak nincsen értéke. A művészetnek szüksége van ösztönzésre, és a színvonal erősítésére is szükség van.
Nagyon fontos, hogy megalakuljon egy a művészetekért és színvonalért felelős minisztérium. Ha nem tükröződik művészet, minőség egy készítményben, egy termékben, annak nincsen értéke. A művészetnek szüksége van ösztönzésre, és a színvonal erősítésére is szükség van.

2015. Május 5> Tovább

A Mehdi (béke vele) könnyebbé teszi a vallást. Mit jelent ezt? Azt jelenti, hogy eltörli azokat a tiltásokat, amik nincsenek benne a Koránban. Például a zene tilos? Nem. Nincsen a Koránban erre vonatkozó ája. Akik azt állítják, hogy a zene tilos, azoknak a Mehdi el fogja mondani, hogy a zene megengedett.
A Mehdi (béke vele) könnyebbé teszi a vallást. Mit jelent ezt? Azt jelenti, hogy eltörli azokat a tiltásokat, amik nincsenek benne a Koránban. Például a zene tilos? Nem. Nincsen a Koránban erre vonatkozó ája. Akik azt állítják, hogy a zene tilos, azoknak a Mehdi el fogja mondani, hogy a zene megengedett.

2015. Január 30> Tovább

A zene közvetlenül Istentől való. Egyáltalán zenének lehet nevezni? Nem. Hanghullám az. A hullám eléri a fülünket, de a fül maga nem hall, a fül süket. Csak továbbító szerepe van. Elektromosságként továbbítja a hullámot, amit aztán az agy zeneként érzékel és hallgat. Egyébként nincs itt zene, egyáltalán nincsen. Nincsen zene ott, ahol zenélnek. Nagyon meglepő, de rajtunk kívül nincs is zene.
A zene közvetlenül Istentől való. Egyáltalán zenének lehet nevezni? Nem. Hanghullám az. A hullám eléri a fülünket, de a fül maga nem hall, a fül süket. Csak továbbító szerepe van. Elektromosságként továbbítja a hullámot, amit aztán az agy zeneként érzékel és hallgat. Egyébként nincs itt zene, egyáltalán nincsen. Nincsen zene ott, ahol zenélnek. Nagyon meglepő, de rajtunk kívül nincs is zene.
A kozmosz szabad terében, a világűrben nincsen idő. Az idő egy érzet, egyfajta hit, ami az elmében keletkezik azáltal, hogy egyik pillanatot összehasonlítjuk a másikkal. Az elme terméke, egy nézet. Az ember azt hiszi, hogy rajta kívül létezik az idő. Holott, ez úgy működik, hogy történések vannak, amik egy pillanatig léteznek, aztán egy szempillantás alatt végük van. Így működik Allah teremtése.

2015. Január 22> Tovább

A zene a lélek tápláléka. Ahogyan például itt mi beszélgetünk, hasznos információk hangzanak el, az az elme tápláléka. A zene viszont a léleké. A szép külsejű emberek látványa is táplálja a lelket, és a szép dolgok ugyanúgy. A lélek táplálkozik ezekből.
A zene a lélek tápláléka. Ahogyan például itt mi beszélgetünk, hasznos információk hangzanak el, az az elme tápláléka. A zene viszont a léleké. A szép külsejű emberek látványa is táplálja a lelket, és a szép dolgok ugyanúgy. A lélek táplálkozik ezekből.

2016. Január 29> Tovább

Allah nagyon szereti, ha valaki az Ő útján küzdve esik el, nagyon szereti azokat is, akik veteránként haza térnek. Tetszésére van az, ha valaki késő éjjelig tanítja az embereket. Allah nagyon szereti, ha az ember azon igyekszik, hogy az Ő szeretetét keresse. Akkor Ő megadja ezt a szeretetet, ezt a szenvedélyt annak, aki érdemes rá.
Allah nagyon szereti, ha valaki az Ő útján küzdve esik el, nagyon szereti azokat is, akik veteránként haza térnek. Tetszésére van az, ha valaki késő éjjelig tanítja az embereket. Allah nagyon szereti, ha az ember azon igyekszik, hogy az Ő szeretetét keresse. Akkor Ő megadja ezt a szeretetet, ezt a szenvedélyt annak, aki érdemes rá.
Jézusnak, a Messiásnak (béke vele) nagyon éles tekintete az, amiről a leginkább felismerhető. Rendkívül átható, okos a tekintete. Szürke a szeme, nem zöld, hanem szürke. Ebben József prófétára (béke vele) hasonlít.

2013. Július 18> Tovább

Az ember lelke, eredendő természete hajlamos arra, hogy ráunjon a dolgokra, ki milyen mértékben. Azonban a hívő – Allah engedelmével – soha nem fárad bele a szeretetbe, a ragaszkodásba, a szép dolgokba. De elfárad például az üres fecsegéstől, a semmitmondó beszédtől, a monotonitástól. Jólétet keres, mármint megújulást, esztétikumot.
A szeretet megunhatatlan, a ragaszkodás megunhatatlan, Allah szeretete megunhatatlan. Azonban az emberi lélek hajlamos belefásulni a dolgokba. Ezt hittel, a hite által képes legyőzni a hívő. Például az ember megunja a feleségét, besokall attól, akit szeret, de egy hívő nem, mert a hite átsegíti őt ezen. A hitetlenség állapotában viszont igen hamar betelik a pohár az embereknél. Ilyen helyzetben a hit ereje az, ami segít elnyomni a fásultságot, méghozzá olyan mértékben, amennyire az illető hisz.

2013. Március 17> Tovább

Nem illik egy muszlimhoz, hogy azt kérdezze: „Miért nem jött még létre az Iszlám egysége, miért szenvedünk még mindig?” Nem illik hozzá, hogy azt kérdezze: „Miért vannak ezek a nehézségek?” Egy hívőnek türelemmel kell lennie. Mert a türelem jutalma az Édenkert, és Allah megelégedése. Ha nem vagy türelmes, vesztettél.

2013. Március 13> Tovább

„Legyél türelmes! És a türelmed nem mástól van, csak Allahtól.” (Korán, 16:127) Az ája azt mondja, önmagadtól nem vagy képes a türelemre, Allah az, akinek a segítségével türelmet gyakorolsz. Ha benne van a sorsodban, türelmes vagy, ha Allah megteremti ezt neked, türelmes vagy. Ha nem, akkor nem leszel képes a türelemre.

2013. Január 18> Tovább

A türelem a siker záloga. Az emberek hibáznak, amikor nem türelmesek. Allah a Koránban szüntelenül a türelmet magasztalja. A Mehdi tanítványait is a türelem és az elszántság jellemzi.

2016. Május 17> Tovább

A Korán nem egy érthetetlen, zavaros Könyv. Nagyon is egyszerű, Allah parancsai pedig nagyon is egyértelműek.

2012. Július 27> Tovább

RENGETEG A HALOTT EMBER KÖZTÜNK, ÁM SEMMILYEN MÓDON NEM LEHET ŐKET ÉSZRE VENNI. Ha észre lehetne venni őket, az emberek nagyon félnének tőlük, ugyanis ők valódi halottak, olyanok, amilyenek a temetőben, a sírokban vannak. A tudatuk teljesen zárt. Allah azért teremtette őket, hogy próbára tegyen velük. Olyan teremtmények ők, akik mindenféle gonosz, elmebeteg dolgot elkövetnek. Allah azt mondja, „Ti élőnek hiszitek őket, de halottak ők, nem élők”. Allah, ezzel egy rendkívüli titkot fedett fel előttünk.

2012. Július 2> Tovább

Az embernek őszintén és mélyen el kell gondolkodnia, és még akkor is, ha a többiek nem így tesznek, összeszedve minden erejét összpontosítania kell, és észre kell vennie a halál nyilvánvaló igazságát. Lehet, hogy a többi ember erre képtelen. Ez azért van, mert Allah az elménkben próbatétel gyanánt ilyennek mutatja az embereket. Lehet, hogy nagy részük halott.

2012. Május 8> Tovább

Az emberek többsége nem hisz. Az embert sok minden éri: bajos a környezete, betegségek, gondok, nehézségek gyötrik, depresszió kínozza. Ilyen környezetben EGY MUSZLIMNAK ÉBER FIGYELEMMEL ARRA KELL ÖSSZPONTOSÍTANIA, HOGY NE SZAKÍTSA MEG A KAPCSOLATÁT ALLAHHAL. Minden figyelmét, minden szeretetét szentelje Allahnak.

2015. Január 19> Tovább

A fohász nagy jelentőséggel bír. Ez a legnagyobb dolog, amihez egy muszlim folyamodhat, tudniillik Allah szüntelenül ellenőrzése alatt tartja a dolgokat.

2014. Május 25> Tovább

Egy muszlimnak odaadóan kell fohászkodnia. De a fohászkodás nem lehet fárasztó. Nézzétek csak meg a Koránban a fohászokat. A próféták imádságai mindig rövidek. "Uram! Gyarapíts a tudásomban!" (Korán, 20:114) Ennyi. Rövid, de tömör. "Uram, ne téríts el engem az igaz, egyenes útról." "Add meg nekem, hogy jótetteket cselekedjem." A fohász nagyon fontos. Mi az, ami akadályt gördít a büntetés elé? A fohász. A muszlim embernek szüksége van a fohászra. Például amikor beszél valamiről, előtte azt mondja: „Uram, add, hogy szépen beszéljek.” Amikor eszik, azt mondja: „Uram, add meg nekem, hogy ízletesnek találjam ezeket az ételeket, add, hogy gyógyulást hozzanak nekem. Add, hogy hálás lehessek értük.”

2014. Április 3> Tovább

Nem lehet úgy fohászkodni, hogy az ember közben tétlenül vár, anélkül, hogy tenne valamit. Azt mondod: „imádkozni fogok”, aztán mész és leülsz. Azt mondod: „Istenem, add, hogy imádkozzam”, aztán ott maradsz, ahol vagy és üldögélsz. Kelj fel, és cselekedetbeli fohásszal imádkozz. A kitartásod és az erőfeszítésed cselekedetbeli fohász.

2016. Április 23> Tovább

Ismernünk kell a sátánt, meg kell próbálnunk feltérképezni a képmutatót, a hitetlenséget. Igyekeznünk kell rájönni, hogyan árthatnak ők a muszlimoknak. A Korán 4. Szúra 104. ájájában Allah, mint istenszolgálatot, ezt parancsolta meg a muszlimoknak. Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2016> Daha Fazla

2016. Április 14> Tovább

A sátán, az alantas én, a vitatkozó emberek, a vért ontók, a háborúzók, a tolvajok, a baljós kinézetűek, mind mind a próbatétel része. Lehet, hogy azt mondod: „Bárcsak ne lennének ilyenek.” De ilyenek mindig lesznek. Ahol próbatétel van, ott ezek is jelen vannak. Te úgy felelj nekik, hogy használd az eszedet és legyél erős, és akkor le fogod győzni őket.

2016. Május 6> Tovább

Ha a felkavaró, csodálatos információkkal szemben az ember figyelme és elismerése lanyha marad, az elméjének, lelkének gyengeségére vall és arra, hogy képtelen az energiáit ezekre a dolgokra összpontosítani. Pedig ez olyasmi, amitől rendes esetben el kellene akadnia a lélegzetének, olyasvalami, amire különösen rá kellene csodálkoznia. Fohászkodni kell azért, hogy legyőzhessük magunkban ezt a gyengeséget.
Ha nem lennének hitetlen, a vallásból csúfot űző, az iszlámmal szembe szegülő emberek, nem létezne számodra próbatétel. Ha nem lennének ilyen emberek, Allah megteremtené őket. Mindig lesznek ilyenek, téged velük hasonlítanak össze, így leszel megbecsült, értékes. Másképpen ez nem megy.

2015. Március 10> Tovább

Egy hívő ember nagyon fontosnak tartja a fohászkodást. Allah a fohásza miatt becsüli a hívőt.

2015. Február 9> Tovább

Allah spirituális értelemben véve hatalmas. Allahnak nincsen szüksége arra, hogy fizikailag hatalmas legyen, hiszen Ő kívül áll a téren és az időn. A tér és az idő számunkra létezik.
Amikor azt mondjuk, megpróbáltatás, az emberek mindig valami rosszra gondolnak. A megpróbáltatás azt jelenti: „valami, ami elér”. Istentől ér minket. Így például, van, hogy jólét, szépség, egészség ér minket. Olykor pedig gondok, bajok, betegség. Mindkettő Allahtól való. Egyik sem csak úgy véletlenül történik.

2014. Augusztus 16> Tovább

Allah fénye az egész világegyetemnek. A fény a lehető legszebb látvány, amit emberi elme befogadhat. Megnyugvást adó gyönyörűség, békesség, amely a hitből fakad.

2014. Július 6> Tovább

Mi mindannyian, Allah szolgái vagyunk, akik a tudatlanság állapotában élünk. Egyedül Allah az, aki Tud (’Álím’). Mi semmit nem tudunk, csupán azt, amire Allah megtanít minket.

2014. Szeptember 10.> Tovább

Ez a világ nem valóság, a túlvilág a valóság. Mivel ez a hely a próbatételek helye, a Pokolnak és a Paradicsomnak a jegyeit is magán viseli. A hívő emberek használják az eszüket, és elengedik a Pokol tulajdonságait, így megtisztulnak tőlük. S mivel a Paradicsom tulajdonságait helyezik előtérbe az életükben, tökéletes emberi lényekként mutatkoznak meg.

2014. Június 18> Tovább

Létezik egy kitalált hadísz, miszerint: „Ez a világ a muszlim számára pokol.” Már miért volna pokol? A hit fényével ez a világ olyanná válik, mint a Paradicsom.

2014. Július 1> Tovább

Ez a világ nem a sírás, hanem a nevetés helye. Ez a világ nem a Pokol, hanem a Paradicsom helye. Mi azt akarjuk, hogy ez a világ is olyan legyen, mint a Paradicsom, és a túlvilág is. Aki ezen a világon a Poklot akarja, az a túlvilágon is a Pokolban ragad.

… 2015. Május 2> Tovább

A hívő a haláláig hű marad Allahhoz. Elfogadja a mártírhalált, elfogadja, hogy veterán legyen, elfogadja a börtönt, elfogadja a menedékjogot. Hálát ad mindazért, ami történik vele, s akkor Allah megnyitja előtte az utat, ahogyan az ember nem is gondolná.

2015. Május 2> Tovább

Olyan emberré válik, aki őszintén, tiszta szívvel ragaszkodik Allahhoz, mindent elfogad Tőle, a szenvedést, a fájdalmat is. Akkor Allah gazdaggá teszi majd őt. Boldoggá teszi őt. Allah azt mondja: „Akik az Én utamat járják, azoknak kiutat biztosítok, és megvédem őket.” Elgördíti az ember elől az akadályokat. Jól látható győzelmet ad számára. Ezek vitathatatlan, nyilvánvaló csodák. Kézzel fogható csodák. Semmi más nem történik.
A Mindenható Allah azt mondja: „Adjatok hálát Nekem”, vagyis legyetek rendes, jó muszlimok, „és még többet adok nektek”. És valóban többet ad. Bárkiről legyen is szó, kivétel nélkül többet ad neki.

2015. Április 26> Tovább

Az embernek lehetnek hibái, hiányosságai, amikről beszél, de ugyanakkor együtt él velük. Jó, értjük, hogy veled ez és ez van, de akkor küzdj ellene, változz meg. „Én tudatlan vagyok, nem tudom” – mondja. Hát akkor szerezz tudást! „Én féltékeny vagyok” – mondja. Hát hagyd abba a féltékenykedést, neveld magad! Vagy azt mondja, ő félénk. Hát akkor legyél bátor!
Az iszlám már rég domináns lehetett volna a világon. Csak azért nem lett még az, mert kitalált utasításokkal, melyek nincsenek is benne a Koránban, kínozzák, gyötrik a nőket.

2016. Február 27. > Tovább> Tovább

A fiatalok azért nőnek fel ilyen lázadónak, mert a darwinizmusra oktatják őket. Darwinista, materialista tanítás után az emberben nem marad szeretet. A szeretetet a vallásos érzület teremti meg.

2014. November 11> Tovább

A modern gondolkodás a modern iszlám felfogás. Szeretet, irgalom, béke, jólét, szépség, udvariasság, jólneveltség, tisztelet, tisztesség, színvonal, a legfejlettebb technológia, virágzó művészet, ezek mind benne vannak az iszlámban. Az iszlám minden világnézetet becsül, minden embert tisztel. Ez milyen jó! A kommunizmus rendszere öl, fenyeget és visszaél a hatalommal, mindenkivel szemben, aki nem a kommunista szemlélet híve.
A kommunista szemléletmód megbénítja a gondolkodást: az ember nem vélekedhet másként, s ha mégis, akkor nem fejezheti ezt ki. Ez a gondolkodásmód elfojtja a kreativitást. Nem fejlődik se a fizika, se a kémia, se a művészetek, se a tudományok.
Ha az embernek nincsen hite, elveszti minden lelkesedését és élni akarását. Aki Isten szeretetével a szívében cselekszik, az lelkes. Nem kenődik el, nem stresszel. Ellenkező esetben hajlik az érzelmi irányítottságra, a romantikus hozzáállásra, a szomorkodásra, a félelemre.

2015. Február 21> Tovább

A kommunista nem rossz; akkor lesz rossz, ha vért ont. A hitetlen sem rossz; akkor lesz rossz, ha zsarnokoskodik. Amúgy pedig, neki ez a nézete, tiszteletben tartjuk. Tehát, ezek a nézetek akkor rosszak, ha gyötrik, kínozzák az embereket és fájdalmat okoznak nekik.

2014. November 30.> Tovább

A daddzsal (Antikrisztus) rendszere kommunista nézetekkel beoltott muszlimok segítségével akarja felszámolni az iszlám vallást.

2016. Március 26> Tovább

Arra kell törekednünk, hogy a Koránban szereplő összes prófétára hasonlítsunk azok erkölcsét, értékrendjét tekintve. Például, csodálattal kell, hogy eltöltsön Salamon (béke vele) jóléte, esztétikai érzéke. Próbáljunk meg hasonlítani rá. A muszlimok egy része idegenkedik ettől, ez nagyon helytelen szemlélet.
Muszlim testvéreink egy részének az a hibája, hogy egyenesen semmibe veszik, nem értik meg Salamon prófétát, Mózest vagy Ábrahámot (béke legyen mindhármukkal). Pedig nem csak Prófétánknak, Mohamednek az élete kiemelkedő fontosságú a számunkra, hanem az övék is. Allah azért tesz említést róluk, hogy őket is állítsuk magunk elé példának.

2016. Március 25> Tovább

Mózes vallásának forrásai szerint, a Mehdi természetét tekintve leginkább Mózeshez (béke vele), humorosságát tekintve pedig leginkább Salamonhoz (béke vele) fog hasonlítani.

2014. Április 18> Tovább

A Mehdi szellemi mozgalma az elme csodálatos tevékenysége, mely folyamatosan reményt, lendületet, odaadást, lelkesedést ad a világnak, és véget vet a reménytelen lelkiállapotnak. Ennek eredményét, Isten engedelmével, 10-20 éven belül jobban fogjuk látni.
A Mehdi korszaka életkedvet, lelkesedést és igyekezetet hoz. Lelket önt a muszlim világba. Máskülönben a muszlimok jó része könnyedén bekerülne a fáradtság, a lelkifurdalás, a reménytelenség kínzó örvényébe.

2014. Április 18.> Tovább

Jelenleg szinte minden vallási közösség és csoport a Mehdi szellemiségének köszönhetően, általa felbátorodva, lelkesedve és hitében erősödve képes folytatni az útját. Egyébként, ami a lelkiállapotukat illeti, nagy részük már rég elveszítette volna az életkedvét.

2015. Január 20> Tovább

Szenvedés és fájdalom nélkül nem létezhet ez a világ. A szerelem a fájdalomból fakad. És ha nem lenne szerelem, az ember életének sem maradna értelme. Mindenképpen fájdalmak kell, hogy érjék az embert, mindenképpen szenvedésen kell keresztül mennie.
Az emberek azt mondják: „Bárcsak Allah ne teremtett volna fájdalmat!” Akkor olyan lennél, mint egy darab fa! Mondjuk, hogy beléptél az Édenkert folyójába, és csak nézel, mint a borjú. Ha azonban fájdalmak, kínok értek, a Paradicsomban még a kavicsokat is halomra csókolgatod. A fájdalomnak sorsdöntő szerepe van, ezért a Mindenható Allah hosszú életet ad az embernek, amelyben szenvedést is teremt a számára. Ezután fordul át az ember normális, emberi mivoltába.

2015. Január 20.> Tovább

Az emberek azt kérdezik: „Miért teremt Allah fájdalmat?” Azért, mert a fájdalom mélyén szépség lakozik, hát ezért. Fájdalom megélése nélkül nem létezik Paradicsom. Fájdalom megélése nélkül nem létezik szerelem. Az ember tompa lesz. Mindenképpen fájdalom, megpróbáltatás kell, hogy érje.

2015. Április 15> Tovább

Egyetlen vallás útjába állni sem helyes. Terjedjen a vallás, testvérem. A keresztények terjesszék a kereszténységet, a zsidó vallásúak a zsidó vallást, a muszlimok az iszlámot. A lényeg, hogy vallásosak legyenek az emberek. Nagyon fontos, hogy először a vallásosságot fogadják be a szívükbe.
A Mehdi (béke vele) elhozza a modernitást, a szépséget, a szeretetet, a barátságot, a testvériséget. Megszabadítja a muszlimokat láncaiktól. A szahabék (a Próféta társai) korának iszlám felfogását hozza el. A világ olyan lesz, mint a Paradicsom. Ha megkísérlik megállítani őt, akkor is így lesz. Allah, „Dzsebbar” („Képes arra, hogy kényszerrel vitesse véghez azt, amit akar”) Nevével valósul majd meg mindez.

2015. Március 27> Tovább

A zsidóellenesség a lélek betegsége. Aki zsidóellenes, annak a hitével van gond. Izráel, azaz Jákob (béke vele) leszármazottait Allah bízta ránk. Gyűlölettel viseltetni irántuk ellenkezik a Korán szellemiségével és a Korán ájáival. Egy muszlim nem teheti meg, hogy gyűlölje őket.

2015. Április 27> Tovább

Egy közeli jövőben a keresztények szövetséget fognak kötni a muszlimokkal. Elfogadják majd az egyistenhitet, Allah egyedülvalóságát. Azaz, a kereszténység tulajdonképpen muszlim kereszténységgé fog alakulni.
A hitetlenség döbbenetesen nyomasztó, folyamatosan őrli az embert, és ő mégsem veszi ezt észre. Allah elszorítja a szívét, az ember mégsem érti, mi történik vele. Nem mennek jól a dolgai, egyik bosszúság éri a másik után, és nem érti, mi a helyzet. Azt hiszi, mindez véletlen. Hát létezik ennyi véletlen egymás után? Gondolkodj már egy kicsit! Nap, mint nap vesződsz valamivel. Minden nap fáj a lelked.

2016. Február 10> Tovább

A Paradicsomban vannak kertek, lugasok, gyümölcsök, folyók. Az Édenkertben minden van. Azonban ha nem létezne ragaszkodó szeretet, a Paradicsomnak nem lenne értelme se az ember, sem pedig Allah számára. Az Édenkert a ragaszkodó szeretet által olyan szépséges.
Allah szeretetének eléréséhez mindenképpen szükség van szenvedésre. Szenvedéshez pedig szükség van a sátánra. A sátán pedig általában a képmutatókat és a hitetlenséget használja fel arra, hogy bántson.
Ha nincsen valaminek ellentéte, hogyan nyilvánuljon meg, mi a helyes? Sátán nélkül, alantas én nélkül próbára lehet minket tenni? Felismerhetjük a szépet és a jót? Nem, ez lehetetlen. Elérhetetlen lenne számunkra a magasabb szintű szeretet érzése, vagy a magasabb szintű tudat. Olyanok maradnánk, mint amilyenek gyermekkorunkban voltunk, nem fejlődnénk.
Allah azt akarja, hogy őszintén szeressük Őt. A valódi szeretet, szerelem eléréséhez pedig szenvedésre és a sátán jelenlétére van szükség.

2016. Március 2> Tovább

Az Édenkert palotáinak, folyóinak, gyümölcseinek, és egyáltalán semminek nincsen értelme, ha nincsen ott a szeretet, az imádat. Az imádathoz viszont próbatétel szükségeltetik, azaz tanulás, szenvedés.
Amikor egy hívő már kiváló szintre jut a szeretet terén, Allah Magához veszi őt a Paradicsomba. A szeretet nem alakul ki csak úgy magától; a szeretet fájdalom, szenvedés, tanulás által fejlődik magasabb szintekre.

2014. December 13> Tovább

Allah adjon jót mindannyiunknak, az egész nemzetünknek. Adjon békességet, testvériséget, összhangot, könnyebbséget, megnyugvást, lelki békét. Oltalmazzon a széthúzástól, ne támasszon ellenségességet testvér és testvér között. Békítse meg Urunk a testvéreket egymással, teremtsen a szívükbe barátságot, testvériséget, szeretetet. Allah oltalmazzon a gőgtől, az önteltségtől, a hivalkodástól, a pozíció és a rang utáni mohó vágyakozástól.
Az idő gyorsan telik, és minket megállás nélkül az élet végéhez közelít. A halál felénk tart, mi pedig a halál felé. Van egy pont, ahol találkozunk, most éppen oda tartunk.

2014. December 5> Tovább

Allah az, aki létrehozza a sikert. A muszlimok között békességet szerezni kötelező cselekedet. Mi gondot fordítunk erre, ameddig csak tudunk. Ha ezen a héten nem valósul meg, megvalósul majd a jövő héten. Ha akkor sem, akkor majd az azt követő héten. De valahogyan sikerülni fog. Csak tenni kell érte. Nem szabad feladni a reményt, és félre állni.

2014. Október 13> Tovább

Mi nem hiszünk abban, hogy vérontással, fegyverrel bármit meg lehet oldani. Elutasítjuk a vérontást, a fegyverkezést, a fájdalmat, a kínszenvedést. Mi abban hiszünk, hogy az emberiség szeretettel, békességgel, testvériséggel, hittel, a Korán által fog megszabadulni a nehézségeitől.
A szeretet hirdetésébe nem lehet belefáradni. Ki kell tartani a béke mellett, ki kell tartani a szeretet mellett. Például, két éven át beszél valaki a szeretetről, a harmadik évben belefárad, abba hagyja. Öt évig beszél a békéről, a hatodik évben már nem bírja. Ezt így nem lehet csinálni. Élete végéig ki kell tartania a béke, a szeretet mellett. Ez kötelesség.

2015. Április 29> Tovább

Meg fog halni az is, akinek teszed magad, és te is meg fogsz halni. Mivel hivalkodsz tulajdonképpen? Néhány ruhával, ékszerrel, talán kocsival, telefonnal… Testvérem, amikor eltemetnek, mindent itt fogsz hagyni. Ott marad az Iphone-od az asztalon, ott marad a számítógéped is, míg te már a föld alatt leszel a koporsóban.
Az affektálás, a hivalkodás és a felvágás az emberek előtt kéz a kézben járnak. Szerencsétlen embereknek pózolsz! Azok is szerencsétlenek, te magad is az vagy! Meg fogsz majd halni és eltűnsz innét. Térj már magadhoz! Végül is húsból, csontból vagy. Mit változtat ezen az, ha magadra veszel egy ruhát? Mit változtat, ha van egy számítógéped, vagy egy telefonod? Hús és csont vagy, ezért meghalsz, eltemetnek a föld alá, darabokra esel szét és elrothadsz. Mire ez az affektálás, a hivalkodás, a felvágás?

2016. Március 6> Tovább

Egy hívő, istenfélő emberen látszik, érződik, hogy szereti és féli Istent, mert kiül az arcára a lelkesedés. Nem tapasztalod ezt olyan embereknél, akik lelkileg össze vannak törve, belül meg vannak zuhanva, fejben meg vannak semmisülve. Ők ugyanis elveszítették a kapcsolatukat Allahhal, és ezért felületesek, felületességük folytán pedig elhagyta őket a lelkesedés.
Allah szeretete nem engedi az embernek, hogy tehetetlen legyen. Egy muszlim nem felületes. Mindig tevékeny, lendületes és éber. Ha az ember felületes, mindenfelől gond és baj veszi körül, Isten őrizzen tőle.
A hívő embert motiválja a küzdelem heve. Ha az ember szívében tehetetlenség, felületesség van, akkor kimerültté, közömbössé válik. Magába zárkózik, hiszen nem érdekli a vallás, nem érdekli az istenfélelem. Nem érdekli Isten szeretete. Nincs benne lelkes izgalom, ami tükröződjön az arcán.
Az istenfélelem, az Isten szeretete meggátolja, hogy az embernek értelmetlen legyen a tekintete. Ha valaki istenfélő, és bambán bámul bele a világba, arra nem létezik semmilyen magyarázat. Ha féli Istent, biztos, hogy a tekintete okos, éles és éber lesz.

2015. Január 4> Tovább

Az emberek azt mondják: „Nem kell ide túlvilág, nem kell ide a Mehdi irányítása, nem kell az iszlám egysége. Merüljünk el ennek a világnak a dolgaiban. Foglalkozzunk a csekkekkel, a számlákkal. Kereskedjünk kocsikkal.” Ez itt nem a szórakozás helye. Akkor Allah persze, hogy pokollá változtatja a világot. A Magasztos Allahnak célja van; a világ nem hiába teremtetett. Allah, világuralkodóvá akarja tenni az iszlámot, el akarja hozni a Mehdit, le akarja küldeni a földre és meg akarja mutatni az embereknek Jézust, aztán, egy idő múlva el akarja hozni az ítéletnapot, a világ végét, és meg akarja mutatni az embereknek a túlvilágot.

2013. Március 7> Tovább

A reinkarnációban hinni felettébb ésszerűtlen dolog. Mi történik, ha az ember egy macska bőrébe bújik? Ez semmilyen nézőpontból nem lehet tanító, fejlesztő jellegű. Semmi értelme nincsen az ember próbatétele szempontjából. Idő kell az embernek a fejlődéshez, az érettséghez? Erre bőven van lehetősége az élete során ezen a földön. A felkészüléséhez tíz nap is elegendő lenne, Allah mégis 70-80 évet ad neki. Ez rengeteg idő a tanulásra.
Nem létezik olyan, hogy reinkarnáció. Az ember csakis a túlvilágon támad föl, és vagy a Paradicsomba, vagy a Pokolba jut. Ezen kívül nincsen más, nincsen visszatérés ebbe a világba.

2014. Május 31> Tovább

Az alantas én, a féltékenység és az önzés által abnormális impulzusokkal látja el a testet. Az ember azt hiszi, ezektől nem lesz semmi baja. De lesz! Tönkre teszik az embert. Az öngyilkosokat az alantas énjük taszítja bele a cselekedetükbe. Megőrjíti és öngyilkosságba hajszolja őket. Gyilkosság is azért történik, mert az illető enged az alantas énjének. Először Allah agresszív, természetellenes, nem helyénvaló érzéseket sugall az alantas énnek, azonban – a Korán segítségével – annak módját is megmutatja, hogyan védhetjük meg magunkat ezektől az érzelmektől. Erre épül a próbatétel rendszere. Az alantas énre úgy kell tekinteni, mint rendkívül veszélyes dologra, felettébb résen kell lenni vele, ügyelni kell rá. Minden téren azt kell keresnünk, mi az, ami leginkább elnyeri Allah tetszését.
Az alantas énnel kapcsolatban nem lehet pozitívan eljárni. Az alantas ént nem lehet mentegetni. Ez egy folyamatosan rosszat parancsoló erő, ami aktívan működik az ember lelkében.
Az emberek nem tulajdonítanak jelentőséget az alantas énnek. Pedig az alantas én egy különleges, negatív erő, amit Isten az emberbe helyezett. Isten óvjon tőle, de képes megőrjíteni, gyilkosságra sarkallni, öngyilkosságba taszítani az embert. Mindez a szerencsétlenség és katasztrófa az alantas én nyomására történik. Az ember azt hiszi, nem ártalmas, pedig az, elragad, magával ránt, megfojt.

2015. Május 9> Tovább

Vallás nélkül az ember megtébolyodik, az élet ijesztővé válik.

2015. Április 24> Tovább

Allahon kívül nem létezik egyetlen teremtmény sem. Allah mentes az idő és a tér dimenziójától. Ahol Allah jelen van, ott nincsen tér. A tér állapota van, árnyéktér. Csakis Allah abszolút létező.
Ne gondold, hogy hatalmas energiákat kell befektetned ahhoz, hogy a hitben elmélyülhess. Ha az ember igazán őszinte, a hite azonnal mély. Ezért látják az emberek a vallást olyan nehéznek. Azt mondja az ember: „Sokat kell elmélkednem, nagyon mélyen el kell gondolkodnom.” Te nem vagy képes mélyen elgondolkodni csupán az által, hogy ezt akarod tenni. Allah az, aki megadja neked a mélyreható gondolkodás lehetőségét. Neked nincsen saját erőd. Vagyis akkor mit tehetsz? Őszinte leszel. Őszinte leszel és Allahtól kérsz.
Az embernek nem olyan könnyű őszinteségre szert tennie. Az ember szenved, megfárad, sőt olykor el is keseredik. Te el vagy kényeztetve. A hasznodra oda tudsz figyelni, és arra, amire akarsz. Úgy véded az érdekeidet, akár egy csecsemőt. Hol van itt az őszinteség?
Az őszinteséget szüntelenül fejleszteni, erősíteni kell. Ez szükségszerűen időt és fáradozást igényel. Az őszinteség nehézséget okoz az embernek. Őszinte vagy, nem tudsz aludni. Őszinte vagy, elfáradsz.

2015. Február 7> Tovább

A vagyon az ember elméjében teremtődik meg. Egy muszlim fohászkodik azért, hogy Allah ne oszlassa el az elméje számára létrehozott látványt, ennyi. Nem sajnálja a látványt, amit elméje bocsát rendelkezésére, és nem sajnálja azt sem, ha szertefoszlik.
A Pokol népe célzatosan a Pokolra van teremtve. Vagyis olyan, különleges lények ők, akiknek Isten nem adott vezetést, hanem a hitetlenség jellegzetességével együtt teremtette meg őket.

2015. Április 19> Tovább

A Mindenható Allah hírül adja a Tórában, hogy az utolsó időkben ez az egész térség a muszlimok ellenőrzése alá fog kerülni. Allah azt mondja, hogy „hatalmas terület lesz a tiétek a Nílustól az Eufráteszig, beleértve Mekkát, Medinát, a Földközi-tenger térségét és Ciprust.” Élén pedig a Mehdi (béke vele) fog állni, aki Dávid (béke vele) leszármazottja.
Prófétánk (béke legyen vele) a Koránból tudta meg, mik azok a dolgok, amik tilosak. Nem létezik megengedett és tiltott dolog a Koránon kívül. Hz. Aishától megkérdezték: „Mi volt Allah Küldöttének (béke vele) a tanítása (szunnája)?” Ő pedig azt felelte: „A Korán”. Ne akadékoskodjatok hát! A Koránon kívül nincsen tilos és megengedett.

2015. Március 17> Tovább

Nincsen szükség semmilyen fegyverre. A Mehdi (béke vele) időszakában eltűnik majd minden fegyver, és minden, amivel embert lehet ölni. Az embert szeretni kell, nem megölni. Rémisztő dolog olyasmit készíteni, gyártani, ami kioltja az ember életét. Ezek mind el fognak tűnni, Allah engedelmével.

2015. Január 23> Tovább

Az utolsó időkben Afrika fel fog szabadulni. Afrika egész történelme a szenvedésről szól. Megpróbáltatásuk csakis a Mehdi korszakával ér véget, Allah pedig a túlvilágon jutalommal kárpótolja őket gyötrelmeikért. Ha olyan nép voltak, akik hittek, akkor fájdalmuk és kínszenvedésük nem volt hiábavaló, hanem az Istenhez való tökéletes visszatérés eszköze lesz számukra. A Paradicsom kertjei, terített asztalok várnak rájuk… És mindenek felett Allah elégedettsége.

2015. Február 23> Tovább

Az IÁ egy olyan közösség, amely tudásában hiányos, sok hibája van, de mégis csak muszlimok alkotják. Hiányosságaikat, tévedéseiket a Mehdi (béke vele) fogja majd kijavítani.

> Tovább

Mi nem szövetkezünk a koalíciós erőkkel az IÁ ellen. Aki fegyvert fog az IÁ-ra és megöl közülük valakit, az gyilkossá válik. Mi nem fogunk fegyvert muszlimra. Ez tilos. És e tekintetben senki nem hozhat vallásjogi döntést (fatwát) sem. Nem engedjük.

2015. Március 15> Tovább

Egy muszlim nem gyilkol muszlimot. A gyilkos teszi ezt meg. Gyilkosságra uszítani, eszközévé válni, ez mind emberölésnek számít. Nehogy! Az IÁ muszlim közösség. Hibáik vannak, téves lépéseik, de muszlim fiatalokból áll. Lebombázni, megölni őket, akárki teszi is, gyilkosságnak számít. Allah pedig azt mondja, ezért „örökkévaló pokol” jár.

2015. Február 22> Tovább

Egyetlen golyót sem lövünk ki az IÁ-ra. Ez tilos, ez bűn. Mi nem lövünk muszlimra. Rendben, az IÁ-nak vannak hibái, hiányosságai, és bizonyos dolgokat illetően téved. De a Mehdi (béke vele) idejében mindegyikük megváltozik, megjavul majd.

2015. Május 5.> Tovább

A nőkre nagy hatással van, ha valaki értelmes és hívő. Ezt keresi a nő a férfiban, és ezt keresi a férfi a nőben. Nem a fizikai tulajdonságokon múlik, hogy milyen hatással van valaki a másikra. Vannak nagyon szép nők, de ha nincsen tartásuk, nem tudod szeretni őket. Ha nincs bennük kedvesség, nem tudod szeretni őket. Ha elárulnak, ha önimádók, önzők, nem tudod szeretni őket. Ha nem gondolkodnak szabadon, őszintén, nem tudod szeretni őket.

2015. Április 27.> Tovább

A nők gyönyörű teremtmények. Ők a világ ékességei. A világon minden nőt meg kell becsülni. Ha egy ember nincsen tisztában egy nőnek az értékével, ha nem képes meglátni a benne rejlő szépséget, akkor a szíve is és a szeme is vak.

2015. Április 16> Tovább

A kislányok nagyon jóhiszeműek. Olyanok, mint a virág. Ha egy pillanatra is elhanyagolod őket, rögtön elhervadnak. A kislányokat, bárhol legyenek is, fel kell karolni és védelmezni kell őket.

2014. Január 7> Tovább

Az embernek tilos megölnie magát, ez gyilkosság. Az illető gyilkosként lép Allah Színe elé, anélkül, hogy meg tudta volna bánni, amit tett. Ezt nem szabad.
Az öngyilkosság gyilkosságot jelent. Aki embert öl, egy örökkévalóságon keresztül a pokolban marad, erről egyértelmű ája van a Koránban. Úgy hal meg, hogy nem bánta meg a bűnét, egy ember gyilkosaként, hiszen elveszi az életet, amit Allah adott. Ezen kívül, a gyilkosság folytán elveszíti az erejét. Pedig ha élő, egészséges maradt volna, szépen és ügyesen folytathatta volna tovább a küzdelmét.

2012. December 2> Tovább

Szükség van olyan emberekre, akik elbeszélgetnek a hittel kapcsolatos dolgokról a katonákkal és lelkileg erősítik őket. A Vallásügyi Minisztériumnak ezt a feladatot is ki kellene tűznie maga elé. Olyan értékes beszélgetésekre lenne szükség, amelyek javítanak a kedélyállapotukon, az élethez kötik őket, megszerettetik velük az életet. Olyanokra, amelyek által megszeretik Allahot, megszeretik a túlvilágot, megszeretik a Koránt. Feltétlenül el kell vonni a figyelmüket az öngyilkosság gondolatától.

2016. Február 19> Tovább

A képmutató egy lesben álló mikroba. Olyan, mint a tuberkulózis baktérium, amikor megfelelő helyet talál magának, akkor ismét fejlődésnek indul, és egészen agresszívvá válik. Ha a sátán azt mondja neki, rejtőzz el, elrejtőzik, ha azt mondja neki, bújj elő, akkor előbújik. Sosem hagy fel a képmutatással.

2013. November 23> Tovább

A közöny rendkívül veszélyes dolog. Ez az, amivel a legtöbbször meg kell küzdenie egy muszlimnak. Például, az illető a sejt felépítését vizsgálja, és eláll tőle a lélegzete. Azonban valahol a tudata mélyéről jön egy hatalmas közöny hullám, és folyton elnyeli, megsemmisíti az érkező információt.

2011. Július 20. A9 TV és Kaçkar TV> Tovább

HA AZ EMBER NEM FÉLI ALLAHOT, ÓVATLANSÁGBA ESIK, ÉS VESZTESÉG ÉRI AZ ELMÉJÉT, Allah oltalmazzon.

2015. Február 8> Tovább

Ha az ember hálás, jólétben él és egyre többet kap. Mit jelent hálásnak lenni? Azt jelenti, hogy az ember követi a Koránt, Allahra hagyatkozik, elégedett Allahhal. Az emberek nem elégedettek Allahhal. Folyton panaszkodnak. Meg vannak győződve arról, hogy Allah – bocsássa meg nekik ezt a gondolatot – igazságtalan velük. Így várják a bőséget? Hát így nem lesz benne részük. Allah azt mondja: „Ha hálásak vagytok, még többet adok nektek.” Az emberek nem hisznek ebben. Azt mondják: „Nem, ez lehetetlen.” Tessék, ha azt mondod, „lehetetlen”, akkor épp, hogy csak éldegélni fogsz.
Allah szép csendben megjutalmazza a hívő embert. Az ember azt mondja: „Szenvedek.” Ha türelmet gyakorolsz, Allah megjutalmaz téged. Ha nem vagy türelmes, ha folyton panaszkodsz, az tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy lázadsz Allah ellen. Akkor hogyan is várod, hogy jót tegyen veled?
Ha az ember türelmet gyakorol, és szüntelenül hálát ad Allahnak, akkor Allah, egy teljesen váratlan helyen megnyitja előtte az ajtót. Ám az ember folytonos panaszkodása miatt, egyszerűen nem érkezik a várva várt áldás.

2015. Március 18> Tovább

A Próféta, a saját nevében, nem tehet hozzá utólag a Koránhoz engedményeket vagy tiltásokat. Erre vonatkozólag egyértelmű áják vannak a Koránban.

2014. Október 5> Tovább

2081 után a világot kegyetlen emberek kezdik ellepni, akik még elvetemültebbek lesznek, mint a Fáraó, vagy a daddzsal. Ha Fáraó látná őket, megdöbbenne a kegyetlenségükön. Ha a daddzsal látná őket, megdöbbenne. Ha Nimród látná őket, megdöbbenne. Mindegyikük olyan lesz, mint egy Nimród, mint egy daddzsal. A világ egyenesen pokoli, élhetetlen hellyé változik.

2014. Május 18.> Tovább

Jelen pillanatban Földünk körül, mint a felhők, sokasodnak az égitestek. Olyan esemény ez, amely a világ végét, az Ítéletnap közeledtét jelzi. Arra várnak, hogy Allah kiadja nekik a támadás parancsát.

2014. Augusztus 1> Tovább

Kevés idő maradt hátra az Ítélet Napjáig. Úgy tűnik, muszáj, hogy Jézus (béke vele) és a Mehdi (béke vele) ismerje a „hurúf al-muqatta’at”, vagyis a Korán önálló, elkülönített betűinek jelentését, Allah engedelmével. Ugyanis jelenleg nincs más, akinek használnia kellene, már csak ők maradtak.

2016. Február 5> Tovább

Elérkezett ennek a világnak a vége, és a Mindenható Allah azt akarja, hogy dicsőségesen érjen véget. Nem akarja, hogy társításban és nyomorúságos helyzetben tűnjön le akár a kereszténység, akár a zsidóság, akár a muszlimság. Azt akarja, hogy mindhárom az Egyetlen Isten hitében és dicsőséggel érjen véget. Hazreti Mehdi (béke vele) megjelenése, Jézus, a Messiás (béke vele) eljövetele és az iszlám uralma következik. Azután már folyamatos hanyatlásban lesz része a világnak.

2015. Április 21.> Tovább

Jézus (béke vele) nagyon sármos, európai fiatalemberként fog megjelenni. Fiatalemberként, aki jóvágású, rendezett külsejű, okos, és nem emlékszik a múltjára. Úgy véljük, nem lesz túl meghökkentő a fellépése, hiszen kétely bujkál majd benne, az emberek nem tudhatják biztosan, hogy ő-e Jézus. Még ő maga sem fogja azt mondani: „Bizony, én vagyok Jézus”, hanem azt fogja mondani: „Hasonlítok rá, lehet, hogy én vagyok.”

2015. Február 24> Tovább

A muszlimok nagyon nyugodtan élnek, bárhol vannak is, kiegyensúlyozottak. Allahra hagyatkoznak, bíznak Benne, ezért amikor feltámadnak a túlvilágon, akkor is végtelenül nyugodtak lesznek. Az Ítélet Napját például boldogan nézik végig.
A muszlimok nagyon nyugodtan élnek, bárhol vannak is, kiegyensúlyozottak. Allahra hagyatkoznak, bíznak Benne, ezért amikor feltámadnak a túlvilágon, akkor is végtelenül nyugodtak lesznek. Az Ítélet Napját például boldogan nézik végig.
Allah, Gaffar (Elnéző) és Rahím (Irgalmas). Egy hívő ember, egy olyan ember, aki fél Allahtól, nem kerülhet a Pokolra. Aki féli Allahot, az amúgy is megteszi azt, amit a vallás megkíván. Nincsen második lehetőség. Őket hívőknek teremtette az Isten.
Ha az ember a hívők népéhez tartozik, akkor – Allah engedelmével – ne féljen. Allah, nem égeti meg a hívőket, nem égeti meg azt, aki eljutott oda, hogy feltegye magának a kérdést: „Én létezem, ki teremtett engem?”, és aki képes az istenfélelemre. Csak ennyit árulok el, ebből érteniük kell. Milyen teremtményekből áll a Pokol népe? Azt nem képesek felfogni. A Pokol népe halott.

2016. Január 25> Tovább

A képmutató egyáltalán nem vonatkoztatja magára a Korán figyelmeztetéseit. Meg van győződve arról, hogy vele minden rendben van. Bár egyáltalán nem őszinte, nem erkölcsös, szentül hiszi, hogy a túlvilágon neki nagyon jó lesz majd. Pedig Allah tudtunkra adja, hogy a túlvilágon a képmutatók lesznek a Pokol legalján.

2016. Február 11> Tovább

A túlvilágon megkérdeznek majd a pénzről, a javakról, a vagyonról, de a legfontosabb dolog, amivel kapcsolatban kérdőre vonnak, az idő lesz. Allah, mindannyiunknak felteszi majd a kérdést: „Mivel töltötted el az idődet?” Egy hívőnek egy pillanatra sem szabad megfeledkeznie erről az igazságról.

2016. Február 24.> Tovább

Az ember nem lesz boldog csupán attól, hogy pénze van. Hihetetlenül nyomasztó érzés. Van, aki palotában lakik, mégis felakasztja magát, Isten legyen hozzá irgalmas. Az ember a hit által lesz boldog.

2016. Február 21.> Tovább

Mindennek, ami szép és jó, az istenfélelem az alapja. Ha az emberek nem félik Istent, akkor egy olyan, a széptől és a jótól merőben elütő rendszer alakul ki, amiben senki nem lesz boldog.

2013. Szeptember 30.> Tovább

Mi, Istennel vagyunk boldogok, a vallással vagyunk boldogok. Amikor a Mehdi áll a muszlimok élén, akkor a vallásos emberek is és a nem vallásos emberek is nyugodtan és békében fognak élni. A Mehdi korszakában mindenkire tekintettel lesznek.

2014. Március 14> Tovább

A türelem egy életen át kell, hogy tartson. Mi örökkön örökké szeretni fogjuk Allahot. Gondolj csak bele, legfeljebb 70 évig kell türelemmel viselned a próbatételt, aztán Allah ezért egy örökkévalóságon át boldoggá fog tenni. 70 évnyi tanulás, minden türelemmel viselt pillanat felemel, megszépít, ragyogóvá tesz téged.

2014. Augusztus 18> Tovább

A türelem a hívő tulajdonsága. Türelem kell ahhoz, hogy átkeljünk ezen a világon, türelemre van szükségünk, amikor olyasmit hallunk, ami fáj nekünk. Mindenhez türelem kell.

2014. Május 19.> Tovább

A muszlim embernek türelmesnek kell lennie. Tehát nem szabad hirtelen feldühödnie, haragra gerjednie.

2014. Február 22.> Tovább

Allah alapvető elvárása a türelem. Ez itt a próbatétel helyszíne. Ez nem úgy működik, hogy reggeltől estig jól érzed magad. Biztos, hogy fájdalmas, hosszú időszakon mész majd keresztül. Próbára leszel téve.

2013. Szeptember 23.> Tovább

A jóság, az irgalmasság nehéz dolog. A kedvesség, a szeretet nehéz dolog. Tönkre tenni, lerombolni, az könnyű. Fogja az ember a fegyvert és lő. Ennyi. De a szeretetért tenni kell, a szeretethez türelem kell. A szeretet akaraterőt igényel, nagylelkűséget, a legnagyobb fokú határozottságot, a legnagyobb fokú elszántságot.

2016. Február 15> Tovább

Egy muszlim mindig jókedvű, mivel hisz Allahban és engedelmeskedik Neki. Elégedett akkor is, amikor a csatatéren küzd, akkor is, amikor mártírhalált hal. Örömét, derűjét semmi nem árnyékolja be. Csak azok az emberek veszítik el minden energiájukat, azokat fogja el a reménytelenség, azok esnek pánikba, azok boldogtalanok, azok sírnak és félnek, akiknek gyenge a hitük.

2015. Február 18> Tovább

Egy muszlimnak minden erejével tartózkodnia kell a társítástól. Összpontosítania kell és össze kell szednie minden erejét, nehogy erre az ingoványos talajra lépjen. Tudnia kell, hogy minden ügy, dolog, amit ezen a világon felnagyít, üres és haszontalan.
A társítás abban mutatkozik meg, hogy az ember engedetlen Istennel szemben. Egy muszlimnak, akárhogy is, de feltétlenül el kell érnie az engedelmességet.
Kétféle társítás létezik. Az egyik a nyilvánvaló társítás. Például, valaki készít egy szobrot és nyíltan azt imádja. Ez nyilvánvaló társítás. És van a rejtett társítás, amikor az ember azt hiszi, hogy az erő nem Allahé, hanem másoké. Például, abban hisz, hogy az embernek saját ereje van. Pedig, minden embernek Allah adja a beszéd képességét, bármit mond az ember, azt Allah mondatja vele, és bármit tesz, azt Allah engedélyével teszi meg.
A társítás az, amikor valaki azt gondolja, hogy az erő, az energia, vagy bármi más az Allahon kívüli létezőkben van. Például történik valami, és az emberek azt mondják: „ez és ez a személy tette”. Jóllehet, neki nincsen ereje ahhoz, hogy azt a dolgot megtegye. Mindent Allah tesz, Ő a cselekvő. Minden erő, minden energia Allahban van.

2015. Április 23> Tovább

Ha csak kevés olyan ember van, aki igazán hisz, az megerősíti az egész világ hitét.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. November 11.> Tovább

Az érzelmi irányítottság, a romantikusság a földre hull, amikor a hit acél páncéljának ütközik. És feltűnik az ésszerűség világosan, szépségesen és kristálytisztán.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. Május 19.> Tovább

Milyen az a viselkedés, amit az áják leírnak? Ne engedj a feszültségnek, a dühnek, a szívedben keletkező bármilyen nyugtalanságnak, s az ezekből fakadó állapotoknak. Ne félj, ne szomorkodj, ne légy ingerült. Tartózkodj minden olyan magatartásformától, ami pszichológiai értelemben ártalmas számodra.
Egy muszlim nem beszél bántóan. Allah azt mondja: „Beszélj velük kedvesen, ne pedig nyersen, mert akkor elkerülnek téged”.
Kedvesség, irgalom, figyelmesség. Hát nem ez az, amit akarunk Allahtól? Mire vágyunk az Édenkertben? Arra, hogy a Mindenható Allah bocsásson meg nekünk, legyen kedves, szeretetteljes és védelmező az irányunkban. Nekünk is így kell viszonyulnunk az emberekhez.
Ha azt akarod, hogy a szavaid megerősítőek, javítóak legyenek, a Korán figyelmes stílusa legyen az alapod. Vagyis, a Korán parancsa az, hogy szép szóval, kedvesen, szeretettel közeledjünk az emberekhez.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. November 11. > Tovább

Az érzelmi irányítottság olyan, mint egy külön vallás, egy külön hit, ugyanis az, akit az érzelmei irányítanak, elszakadt Allahtól, nem hagyatkozik Allahra, hanem a sátánnal viaskodik. Hol sír, hol nyugtalan, hol elszomorodik, sehogy sem tud kimászni a bajból. Pedig egyébként elkötelezte a szívét Allahnak. Például, történik valami rossz dolog, és azt mondja: „Ebben valami jó van.” Talán önmagát csapja be? Nem, igazat mond. Ebben valóban jó van.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. Március 29.> Tovább

Nem szabad a sátánnak esélyt adni, aki nehéznek tünteti fel az imát és az istenszolgálatokat. Emberek milliói azért távolodnak el a vallástól, mert nehéznek tüntetik fel számukra az ima előtti mosakodást, vagy az imádkozást.
A mértéktelenséggel szemben Allahnál kell menedéket keresni. Az elnyomó viselkedéssel szemben Allahnál kell menedéket keresni. Az elbizakodással szemben Allahnál kell menedéket keresni. Elbíztad magad? Elnyomó vagy? Mértéktelen vagy? Akkor majd Allah térdre kényszerít.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. November 12.> Tovább

Minden sznob szerencsétlenül fog járni, szégyellni fogja magát. Azt hiszik, a sznobizmus tartja fenn a világot. Allah az, aki a világot fenntartja. A világon Allah az egyszerű, szerény embereket, az elnyomott embereket, a szép viselkedésű embereket fogja hatalomra segíteni, a sznobokat pedig megalázza, nevetségessé teszi. A sznobok vége két méter föld.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Február 20.  > Tovább

A hitetlenség legfontosabb ismertetőjegye az önteltség. Allah azzal bünteti az öntelt embereket, hogy megalázza, lealacsonyítja őket. Számukra ez a legfájóbb dolog, amikor megtörik arrogáns büszkeségüket.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Április 19.> Tovább

Imádkozáskor teljesen ki kell zárni minden gonosz sugallatot. Hiszen te nem kerülöd az imát, nem kerülöd az ima előtti mosakodást. Ha elvégezted a mosakodást, az azt jelenti, hogy nem tértél ki előle. Megmosod a kezed, az arcod, megteszed, amit meg kell. Akkor miért lennél nyugtalan?

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2013. Október 6.> Tovább

Hát lehet a gyereket úgy szoktatni az imádkozáshoz, mint a tornázáshoz? Meg kell neki mutatni, miért imádkozzon, hogy szívből és szeretettel végezze az imát, értse és élje át, hogy mit csinál.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Május 8.> Tovább

Ha valaki szabadkőműves, az nem jelenti azt, hogy nem vallásos, hitetlen. Nekem vannak szabadkőműves barátaim, ismerőseim, akik nagyon is vallásosak. Vannak katolikusok, elkötelezett katolikus szabadkőművesek, vannak rabbik, elhivatott rabbik, főrabbik és emellett szabadkőművesek. Vagyis a szabadkőművesség nem ateizmus. A szabadkőművességre gondoljanak úgy, mint egy egyesületre, egy közösségre. Olyan közösségre, amelynek célja a jó szándék, a barátság.
Feltételei vannak annak, hogy egy nő egyesüljön egy férfival. Először is annak a nőnek nagyon kell szeretnie az illető férfit, tisztelnie kell, becsülnie, bíznia kell benne. Úgy kell rá tekintenie, mint számára megengedett férfira. Szenvedélyesen kell szeretnie őt. Csak akkor adja meg Allah a megelégedés érzését. Ellenkező esetben, letámadni egy nőt a testéért, mint valami kutyát, nagyon aljas dolog.
Testi kapcsolatra kényszeríteni egy nőt, annak ellenére, hogy nem szeret, nem kíván, szívében nem érez vonzódást, egyenesen jellemtelenség, erkölcstelen és becstelen dolog.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. Június 24.> Tovább

Az iránytű, a szögmérő és minden más jelkép a szabadkőművességben, a világtörténelem alakításával kapcsolatos szimbólumok. De a szem, amely a háromszögben figyel, azt jelenti: „Allah jelenleg figyel minket; mi a sorsnak rendeljük alá magunkat; amit Allah mond, az történik”.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. Július 9.> Tovább

A szabadkőművességet Allah a muszlimok szolgálatába állítja. A templomos lovagrendet Allah a muszlimok szolgálatába állítja. Az illuminátusokat Allah világuralkodókként állítja a muszlimok szolgálatába.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Május 7.> Tovább

Allah azt akarja, hogy ez a világ szép és díszes legyen. Bámulatosan feldíszíti a világunkat. A bigottak viszont azt akarják, hogy legyen sötétség. Ne nyúljatok Allah díszeihez! Ne vegyétek a bátorságot arra, hogy szétszórjátok Allah díszeit! Nektek a legszebb formában kellene megmutatnotok mindazt, amit Allah szépre teremtett.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Május 5.> Tovább

A bigottak korlátozott rendszerükkel az iszlámot az egész világon lejáratták. Ki akarják oltani az iszlám ragyogását. Akasztás, csonkítás, verés, a nők megalázása, a nők „félemberek”, tilos a zene, tilos a kép, tilos a művészet, semmi jámborság, semmi szépség, semmi szeretet, tilos ez, tilos az. Megőrültetek ti? Olyanok, mint akiknek a Pokol hiányzik. Az iszlámban ilyen nincsen!
Amikor a Mehdi feltűnik, nem lesz kamat, hiszen a kamat tiltott dolog. Egyetlen iszlám ország sem képes megszüntetni a kamatot, de amikor eljön a Mehdi (béke vele), akkor a kamat eltűnik. Ez azért van, mert a Mehdi (béke vele) nem enged a Koránból. Azt teszi, amit a Korán parancsol.
A Koránban a nő áldott teremtés. Az áják dicsérik, méltatják és védelmezik őt. Akik azt mondják, hogy „a nő csak félember”, teljesen másként gondolkoznak. E tekintetben nem követik a Koránt.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Május 2.> Tovább

Ha te a Koránt követed, nem mondhatod a zenére, hogy tilos, nem mondhatod a festményre, a szoborra, a nevetésre, a szórakozásra, hogy tilos. De ha bigott, korlátozott szokásrendszer tagja vagy, akkor tilos a zene, tilos a festmény, a kép, tilos a szobor.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Április 23.> Tovább

A Mehdi korszakában egyre másra tűnnek fel a hamis messiások (mehdik, megváltók) és a hamis Jézusok. A legfontosabb jele annak, hogy hamis messiásokkal állunk szemben az, hogy az illetők nyilvánosan kiállnak azért, hogy ők az igazi megváltók.
A szembeszegülés a Mehdi uralmának csak még közelebb hozza azt. A tévében folyton olyan embereket mutogatnak, akik lázadnak a Mehdi vezetése ellen. A nép pedig kíváncsi. Így még közelebb kerül hozzánk a Mehdi korszaka.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Január 29. > Tovább

Jézus Krisztus titokban fog munkálkodni. A Mehdi (béke vele) ennél nyíltabban lép fel, mivel azonban Allah, a Mehdit 70 lepel mögé rejti el, az emberek az utolsó pillanatig nem lesznek képesek felismerni őt.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2012. Augusztus 16.> Tovább

Úgy tűnik, hogy az állatoknak nincsen tudatuk, pedig van. Például, amikor a kicsinyeiket táplálják, védelmezik, vagy fészket építenek… Ha megnézed a madarakat, üresnek látod a tekintetüket. Semmilyen értelmet nem látsz a tekintetükben. És mégis olyan tökéletesen felépítik a lakhelyüket, ahogyan egyetlen ember sem tudná.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2012. Augusztus 21.> Tovább

A megelőzés nagyon fontos dolog. Résen kell lenni, nagyon oda kell figyelni, semmiféleképpen nem szabad közömbösnek lenni. Különösen a stratégiai területeken jön jól, ha koncentrált figyelemmel kísérjük az eseményeket és megfigyeljük az embereket.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. Szeptember 10.> Tovább

Tökéletes muszlim az is, akinek nyitott a dekoltázsa, és az is, aki fejkendőt hord. Amilyen csúnya dolog a fejkendővel szembeni ellenségesség, ugyanolyan csúnya a fedetlen dekoltázzsal mutatkozó nőkkel szembeni ellenségesség. Mindkettőt elítéljük.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. Július 27.> Tovább

A vallást egész nyugodtan a strandon is lehet gyakorolni, a diszkóban is, mindenhol. A diszkó épületében létre lehet hozni egy mecsetet, ahol a fiatalok imádkoznak, aztán visszamennek szórakozni. A strandon a hölgyek úsznak egyet, aztán elvonulnak imádkozni.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2013. Október 30.> Tovább

Miközben az emberek tisztelettel adóznak a fejkendős hölgyeknek, a kendőtlen hölgyekről sem szabad megfeledkezni.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Április 27.> Tovább

Ha a hívők helyesen használják az eszüket, megfelelően alávetik magukat, és teljes szívvel szeretik Allahot, akkor számukra ezen a világon sem létezik félelem és szomorúság. Sohasem félnek. Sohasem rágódnak semmin. De ez csak akkor működik, ha úgy szeretik Allahot, ahogyan azt Allah Maga elvárja, és úgy vetik alá magukat az Ő akaratának, ahogyan azt Ő Maga megkívánja.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Február 22.> Tovább

Allah azt mondja: „Ne aggodalmaskodjatok! Hagyatkozzatok Rám! Bízzátok Rám a dolgokat! Akkor még a halál is könnyű és nyugodt lesz számotokra. De ha aggodalmaskodtok, ha nem vetitek alá magatokat, akkor fájdalmat fogtok érezni.”
Allah egy szép világot hoz létre, ha az emberek Rá hagyatkoznak. Lelkiismeretesen, őszintén kell Allahra hagyatkozni. Ha az ember nem így tesz, Allah fájdalmat fog okozni neki.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Május 9.> Tovább

Az Evangéliumban az a jó, hogy nagyon sokat beszél a szeretetről. Sokat szól a szeretetről, a barátságról, a megbocsátásról, a testvériségről. Ebből a szempontból nagyon megnyugtató, nagyon szívhez szóló.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Január 1.> Tovább

A Korán tiszta kinyilatkoztatás. Ezért aki a Tórát olvassa, mindenképpen a Koránnal együtt olvassa. Aki az Evangéliumot olvassa, az a Koránnal együtt tegye. Máskülönben összezavarodik, téves információkhoz jut, Allah őrizzen.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2013. November 12. > Tovább

A Tórában kiterjedt kód- és jelképrendszer található a jövőre vonatkozó információk és személyek nevének tekintetében.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Május 10.> Tovább

A Mehdi uralma nagyon rövid ideig fog tartani. A cél csupán az, hogy Allah beteljesítse az ígéretét: „Én beteljesítem az ígéretemet, lássátok, hogy az iszlámot az egész világon uralkodóvá teszem. Nekem ez könnyű.” Szó sincs arról, hogy aztán minden egyszerű lesz, csak szórakozni kell és élvezni az életet.
Testvéreink, akik a Mehdi uralmát várják, úgy várnak, mintha valami nagy bulira készülnének. Ez nem így lesz. A Mehdi (béke vele), nem sokkal az után, hogy az iszlám világuralma elérkezik, meg fog halni. Ugyanis Allah nem azért hozza el az iszlám világuralmát, hogy a Mehdi (béke vele) a szórakozásnak éljen, vagy, hogy mások a szórakozásnak éljenek, hanem azért, hogy beteljesítse az ígéretét. A szórakozás igazi helye az Édenkert.
A szereteted szenteld Allahnak. Az ember közvetlenül a gyerekének nyújtja a szeretetét, nem mondja azt, hogy „Uram, milyen szépre teremtetted őt!”, vagy „Milyen csodálatosan mutatkozol meg, Uram!”. Így Allah gonddal sújtja az embert. Ezerféle büntetéssel. Vagy elveszi tőle a gyerekét, vagy beteggé teszi az embert, vagy nyomasztó érzésekkel szorongatja, vagy egyszerűen leszűkíti a mindennapi ellátását. Mondd tehát azt, hogy „Uram, hála legyen Neked!”, vagy „Milyen szép a Te teremtésed!”. Vagy mondd: „Ez a Te megnyilatkozásod!”.
Az ember azt mondja: „Őrülten szeretem a gyerekemet”. Azt a gyereket Allah mutatja neked, Allah teremtette. Neked ebben a helyzetben Allah megnyilatkozásához kell ragaszkodnod és nem magához a gyerekhez. Allah így nyilvánítja meg előtted Magát, a gyerek képében mutatkozik meg számodra, neked Őhozzá kell ragaszkodnod.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Február 2. > Tovább

Az Iszlám Állammal szemben a szellemi küzdelem lenne a legjobb. Miért nem fordítotok figyelmet a szellemi küzdelemre? Inkább lebombázom, mondja. Mennek és bombázzák a civileket. Az IÁ erőszakára a Mehdi vezetése a megoldás. Imám Mehdi (béke vele) kezében van az IÁ megoldásának kulcsa.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Március 26. > Tovább

Az Iszlám Állam egyfajta a Mehdi korszakáért küzdő megmozdulás, persze a maga vandál módján. Hiányosságai vannak. Amikor a valódi Mehdi (béke vele) feltűnik, ők is megváltoznak, megjavulnak majd. Hasonlóképpen, a hútik törekvése is a Mehdi korszakának elérésére irányul.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Március 23.> Tovább

Jelen pillanatban az Iszlám Államot megállítani nem lehet. Az IÁ-ra imám Mehdi (béke vele) a megoldás, és Jézus Krisztus. Senki más nem állíthatja meg őket. Figyeljétek csak meg, és látni fogjátok: 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben ömleni fog a vér. Egészen 2019-ig.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Január 30.> Tovább

A képmutató folyton győzköd, erősködik, agyafúrt. Ide-oda ugrál, olyan, mint a majom. Ezért jellemezte úgy Bediüzzaman, hogy: „A képmutató okos, mint a sátán, nem tudsz megbirkózni vele. Nagyon kemény teremtmény.” Ám csodálatra méltó módon, valahogy mégsem boldogul.
A sátánnak félelmetes az általános műveltsége. A képmutatók is igencsak műveltek, ám ezt a műveltséget önérdekből, sátáni, aljas dolgokra használják. Ezzel akarnak sikert elérni, önmagukat dicsérni.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Január 29.> Tovább

Ha egy képmutatónak azt tanácsolod, hogy beszéljetek inkább Allahról, megzavarodik. Ha azt mondod neki, tartsa magát távol a hitetlenségtől, elborul az elméje. Olyan, mint a sátán. A sátánnak azonnal elborul az agya. A képmutatónak is. Úgyhogy a képmutatóval nagyon kell vigyázni, visszafogottan kell beszélgetni vele.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2013. November 23.> Tovább

A közönynek egyrészről haszna is lehet az ember számára; olyan tulajdonság, amit Allah azért ad az embernek, hogy el ne eméssze őt az Allahtól való félelem. Biztosítja az embernek, hogy nyugodtabb legyen. Tulajdonképpen olyan, mint egy ideggyógyszer az ember számára, mint egy pszichológiai nyugtató.
A közöny leküzdésére imádkozni kell Allahhoz. „Uram, oltalmazz meg engem attól, hogy közömbös legyek. Add, hogy a szívem, a lelkem elteljen a csodálatos tudással. Védelmezz engem, add meg nekem, hogy ez az értékes tudás, ami a hitem eszköze, ne vesszen közönybe.”
A közöny egy pusztító dolog. Például az ember hall a Próféta (blv) csodájáról, a szeme megtelik könnyel, szóhoz sem jut az ámulattól. Aztán a közöny egy pillanat alatt elnyeli. Az ember hajlamos a közönyre. Ellen kell állni neki.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Január 4.> Tovább

Egy muszlim, amennyire csak tőle telik, őrizkedik az öngyilkosságtól. Az is gyilkosság! Nem szabad! Allah azt mondja az egyik ájában, hogy „nem terheljük meg az embert olyan teherrel, amit ne tudna elviselni”.
Az őrület állapotával szemben egy muszlimnak folyton résen kell lennie, mert ez a sátán fortélya. A sátán magával akarja vinni őt a pokolba, csakis erre vágyik. Egy muszlim ezt nem fogadhatja el. Tudja, hogy ez tilos, ezért a Mindenható Allahnál keres menedéket. Azt mondja: „Elegendő nekünk Allah, Ő milyen nagyszerű védelmező”, és őrizkedik a tiltott dologtól.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. Február 1.> Tovább

Minek legyen öngyilkos az az ember, aki szeret, és akit viszont szeretnek? Az embernek rossz a kedve, mert nincsen szeretet körülötte. Jobbra fordul, szeretet sehol, balra fordul, szeretet sehol. Kábítószerezik, az sem használ. Aztán öngyilkos lesz, Allah őrizzen.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Február 20.> Tovább

Jelenleg az iszlám világ azért szenved, mert belecsúszott a társítás mocsarába. Hihetetlen fájdalom sújtja az iszlám világot, mert társításba esett. Ha a muszlimok nem lennének társítók, az iszlám már régóta uralná a világot. A muszlimok békében, nyugalomban lennének, szép dolgok vennék körül őket, bőségben élnének. Meg tudnák élni az iszlámot és terjeszteni is tudnák, és boldogok lennének.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Április 29.> Tovább

A hívőknek kerülniük kell az egymás közti vitatkozást. Egyfelől, ezt Allah megtiltotta (lásd Korán, 8:46). De különösen ezen a világon büntetlek meg benneteket, mondja Allah. Először is „szétszóródtok”, másodszor „elcsüggedtek”, harmadszor pedig „elhagy az erőtök”. Allah azt mondja, hogy ezek történnek veletek, ezek előzik meg a bajt: a szétszóródás, az elcsüggedés, majd az erővesztés. Mit tegyen egy hívő, hogy ezt elkerülje? Türelmesnek kell lennie. Akik türelmet gyakorolnak, azokat Allah felkarolja és védelmezi.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Április 17.> Tovább

„Allah szereti azokat, akik türelmet gyakorolnak.” Ugyanis a szeretet ebből válik érthetővé. Ha az ember nem tud türelmet gyakorolni, az azt jelenti, hogy nem szeret. Például az ember szeret valakit, de fontos dolog, hogy megőrizze ezt a szeretetet. Nem egy-két napig szeret. Vannak ilyenek is, mondjuk, egy napig szeret. Egy éjszakára szeret. Jobban mondva fellángol. A hívő azonban élete végéig, sőt az örökkévalóságig igényli a szeretetet.
A türelem istenszolgálat. Ha az ember istenszolgálatként várakozik, arra mondjuk azt, hogy türelmes. Ha csak elvisel valamit, az nem türelem, az csupán valaminek az eltűrése. A türelem az egy istenszolgálatnak a neve. Vagyis éppen olyan istenszolgálat, mint imádkozni.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. Február 9.> Tovább

Egyetlen ember sem lehet boldog, aki távol van Allahtól. Aki nem veti alá magát Allah akaratának, annak semmiképpen nem jut bőség, annak szíve semmilyen módon nem lelhet nyugalomra.
Ha felfogjuk, megértjük Allah teremtő művészetét, hatalmasságát, az Allahtól bőséget eredményez, elveszi a nyomasztó érzéseket, megnyugtatja a szívünket. Ha az ember Allahról valamiképpen megfeledkezik, a fájdalom, a bűnhődés nem hagy békét neki.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2014. Március 27.> Tovább

A boldogság a hitben gyökerezik. Az ember hittel a szívében válik boldoggá, mert hálát ad, magasztal, minden állapotban aláveti magát Allah akaratának, és mindenben a jót keresi. A hitetlenség szellemében az emberek mindenben a rosszat nézik. A hitetlenség szellemében mindenben csak gyalázatosságot, széthúzást, felfordulást keresnek az emberek.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Január 24.> Tovább

Minden muszlim közösségben vannak képmutatók, nagyon elővigyázatosnak kell lenni. Nincsenek is kevesen, és a számuk egyre nő. Azt hiszed, vége, nincs több, megint felbukkan. Sosem fogynak el.
A képmutatót mindig a tiltott dolgok vonzzák. Hajlamos például a rablásra, csalásra, hazudozásra, kémkedésre, széthúzás szítására, aljasság elkövetésére, aberrált szexuális viselkedésre, sőt gyilkosságra is. Ezt látjuk a Koránban. Folyton emberölésen mesterkednek.
A képmutatás az egyetlen oka annak, hogy az iszlám világ a jelen állapotába jutott. A mély államok a képmutatókat használják, ők a mély államok hadserege.
A mély államok csak irányítanak, a képmutatók azok, akik az ő katonáikként cselekszenek. Ha a mély államnak nincsen katonája, akkor ereje sincsen. Ezért a képmutatókat, akik a mély állam hadseregét képezik, szét kell szórni. Ezt pedig tudással, hittel lehet megtenni.
A képmutatók azt gondolják: „Lehet, hogy a muszlimok egy nap szétszóródnak, elnyomják őket, de a hitetlenség szilárd, megingathatatlan építmény.” Amióta világ a világ, mindig a hitetlenséget látták erősnek, aztán mindig alulmaradtak.
A bigottság, ha utat engedünk neki, rohamosan tör előre. Nagyon nagyon veszélyes. Az államnak e tekintetben nagyon határozott politikához kell folyamodnia. Modern államszerkezetre, a művészetekhez való modern hozzáállásra, modern gondolkodásmód terjesztésére van szükség. Vagyis az iszlámot modern értelemben véve kell gyakorolni. Hogyan modern értelemben? Úgy, ahogyan a szahabék (a Próféta kortársai) idejében tették.
A képmutató azzal van elfoglalva, hogy a hívőket is eltévelyítse, a saját útjára csábítsa. Mivel szívében betegség van, azt akarja, hogy a hívők szívében is betegség legyen. Saját gondolkodásmódjának követésére igyekszik rábírni őket.
Mózes (béke legyen vele) idejében a képmutatók a Fáraó mellett, az ő kultúrájában keresték a dicsőséget és a megbecsülést. Számukra az egyiptomi feliratok, az egyiptomi szobrok, mind egy-egy védjegyet képviseltek. Nagyon fontosnak tartották, hogy egyiptomi hieroglifákat helyezzenek el otthonaikban a falon, egyiptomi viseletet hordjanak, egyiptomi nyelven beszéljenek.
Azt mondja: „A hitem szerint élek, és közben a hitetlenséggel is megférek”. Ekkor kezdődik a képmutatás. Allah tetszését akkor nyered el, ha a Prófétával és a muszlimokkal vagy együtt. Elhagyod a muszlimokat, és azt hiszed, te résen vagy, de a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan te elképzelted.
Megbízni a hitetlenségben és nem bízni egy muszlimban, ez a képmutató látásmód, amit Allah biztosan megbosszul.

A9TV; 2016. Január 17.> Tovább

Minden alkalommal, amikor egy képmutató zaklat egy muszlimot, a pokol egy kicsit közelebb vonzza őt magához, és ezen a világon is jobban elérik a bajok.
A képmutató egyik tulajdonsága az, hogy piszkálni akarja a muszlimot. Gondolataiban az bujkál, hogy akkora kárt okozzon neki, amekkorát csak képes. Inzultálni akarja a szavaival, a beszédével, feszültséget akar okozni neki, mocskos dolgokra célozgat. Az sem baj, ha csak némi borsot tud törni az orra alá. Jóllehet, ami szerinte a muszlimnak gondot okoz, az minden alkalommal jutalom neki, a képmutatónak viszont csak szerencsétlenséget hoz.
Egy tumor első sejtje Allahtól kap parancsot a létezésre. Te képmutatóként viselkedsz, de nem tudod biztosítani, hogy a sejted, vagy akár a lélegzeted hallgasson rád. A tumor behálóz téged. Allah lesújt rád. Te azt hiszed, független vagy Allahtól. De csak egy szerencsétlen vagy.
A mély világállamnak az a terve, hogy a hagyománytisztelő ortodox muszlimokat provokálja, pszichopatának, brutálisnak tüntesse fel őket, és a muszlimok irtsák ki egymást. Ez igen nagy veszély.
A helyi lakosság lemészárlása a brit mély állam legismertebb gyakorlata. A bennszülötteket szinte teljesen kiirtották.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Január 17.> Tovább

A mély állam tagjai egyfajta istenségnek, felsőbbrendűnek tekintik magukat. Mások akarnak lenni, mint a többiek. Az a fontos nekik, hogy olyasmit csináljanak, amit az emberek nem. Olyan könyveket olvassanak, amiket mások nem, olyasmiről tudjanak, amiről mások nem, okosabbak, nagyobb tudásúak legyenek, mint mások. Olyan emberekkel találkozzanak, akikkel a többi ember nem találkozhat, olyan terveik legyenek, amiről az emberek nem tudnak, olyan titkos dolgokban vegyenek részt, amiket az emberek nem sejtenek.
A Chatham House (Brit Királyi Külügyi Intézet) a brit mély állam legfőbb intézménye. Darwinista, materialista felépítésű, ugyanakkor a világ darwinista diktatúrájának irányító központja, amely az egész világon kötelezővé teszi a darwinizmus oktatását.
A brit mély állam, szerinte észrevétlenül, finoman egy új vallást próbál megszerettetni a török nemzettel, ami nem más, mint Rúmi költészete, a Mavlavíja. Nem fogadják el a muszlimságot, nem fogadják el a Koránt, de „a Mesnevit elfogadjuk”, mondják.
Ami a PKK-t mozgatja, vagyis a terv, miszerint Törökországot fel kell osztani és a délkeleti területen egy különálló, kurd államot kell létrehozni, 200 évvel ezelőttről, a brit mély államtól származik.
Egy elmédben lévő kép hogyhogy utasítani tud téged, hogyhogy letérít az iszlám útjáról? Ennyire gyengeelméjű vagy? Azt mondja: „A környezetem – vagyis az elmémben lévő látvány – nem engedte meg nekem...” Te Allahnak engedelmeskedj! Miért annak a látványnak engedelmeskedsz, ami az elmédben van? „Olyan élethű”, mondja. „Mintha valódi lenne”, mondja. Nem fontos, hogy olyan, mintha valódi lenne. Az csak egy álom, amit próbatételként teremt Isten. Az abszolút valóság Allah.
„Anyám nem engedte, apám nem engedte, javaim voltak, a barátaim miatt nem lehetett.” Te Allahért élsz, vagy a családodért, a barátaidért? Ha Allahért élsz, akkor a saját döntésedet neked kell meghoznod.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Január 18.> Tovább

Az iszlám történelem egyik legnagyobb daddzsalja Hülegü kán volt, aki Mevlanát Anatólia sejkjévé tette meg, és anyagilag is, lelkileg is támogatta. Hülagü nem fogadott el egyetlen vallástudóst, tekkét, rendházat, medreszét sem, amely ne Mevlanához kötődött volna.
Prófétánk (béke legyen vele) beszélgetett a keresztényekkel, a barátjuk volt. Beszélgetett a zsidókkal is, nekik is a barátjuk volt. Beszélgetett a társítókkal, a bálványimádókkal, tanította őket. Ez elengedhetetlen az iszlámban.
Törökországot nem mentheti meg más, csak a modern iszlám felfogás. A modernitásnak állami politikának kell lennie. Ha Törökország nem válik modern országgá, egyfolytában üzelmek célpontja lesz, folyton el akarják majd tiporni. Létfontosságú kérdés a modern Törökország felépítése.
Ha nem tanítod az ateistát, a darwinistát, akkor ez milyen iszlám felfogás? Akkor kit hívjunk a jóra? Szellemileg kivel küzdjünk? A muszlimnak az a feladata, hogy mindenkinek érthető módon beszéljen az iszlámról, úgy az Írás Népének, mint a társítóknak, vagy az ateistáknak. Ez Allah parancsa. Barátságosan, szívélyesen kell beszélni, nem ellenségesen. Szeretettel kell beszélni.
Mózes (béke vele) átadta az iszlám üzenetét a Fáraónak, Ábrahám (béke vele) pedig Nimródnak. Egy muszlimnak mindenkivel beszélnie, találkoznia kell, akár kommunista, akár hitetlen az illető, mindenki számára hirdetni kell.
Az egész Közel-Keleten a Mehdi a fő téma. Az evangelizáció teljes mértékben a Mehdi korszakán nyugvó rendszer. A CIA minden tevékenységében központi kérdés a Mehdi időszaka. Az Al-Kaidának, a Talibánnak, az Iszlám Államnak az alapfilozófiája a Mehdi időszaka. A siíta közösség egészének elsődleges ideológiája a Mehdi uralma. A szunniták minden felekezete a Mehdi uralmát pártolja. Az események a Mehdi ideje körül forognak. A Mehdi uralma a világ legfőbb igazsága. A Közel-Kelet földrajza jelen pillanatban úgy alakul, hogy a Mehdi korszakának megfeleljen.
A muszlimok többsége nem tudja, hogy alapvetően a brit mély állam mozgatja a háttérből azt a rendszert, amely folyamatosan leterheli, elnyomja, tönkre teszi őket. Meglepő, hogy mennyire tudatlanok ezzel kapcsolatban. Olyan célpontok felé fordulnak, amiknek semmi közük a helyzetükhöz.
Aki nem Allah tetszésének elnyeréséért teszi azt, amit tesz, egészen biztosan vesztes lesz. A mérce Allah tetszése. Aki Allah megelégedését keresi, annak útjában nincsenek akadályok. Ez egy rejtett, ismeretlen erő.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Január 18. > Tovább

A világon – nem csak az iszlám világban, hanem mindenütt – egyre fokozódik a rémület és a szenvedés egészen addig, amíg a Mehdi nyilvánosan meg nem jelenik. A rettegés, a megpróbáltatás 2016-ban, 2017-ben felfoghatatlan méreteket ölt, 2018-ban pedig egyenesen pokoli lesz a helyzet. 2019, 2021, 2023, ezek a megváltás évei.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Január 21.> Tovább

A brit mély állam nem veszi észre, hogy Törökország megváltozott és egy modern ország lett. Nem méri fel sem erejét, sem elszántságát.
Eddig a logika szerint cselekedtél? Akkor most, miután muszlim lettél, a lelkiismeretedre hallgass. Allah, minden egyes pillanatban sugallni fogja a lelkiismereteden keresztül, hogy mit tegyél, te ennek engedelmeskedj. A logikának vége. És ne legyél oda semmiért, ami a hitetlenséghez köthető.
Mit jelent az, hogy valaki az iszlám szerint él? Azt, hogy teljes mértékben a lelkiismeretére támaszkodik, és maradéktalanul elhagyja a hitetlenek észjárását.
Az ember lelkében kétféle erő viaskodik egymással, a lelkiismeret és a logika. A hívő mindig a lelkiismeretére bízza magát. Amíg a lelkiismeretére hallgat, addig Allah jóléthez, bőséghez, szép dolgokhoz juttatja és sikeressé teszi. Az iszlám rohamosan terjed. A logika tönkre teszi az embert.
A képmutató mindig az aljasságot keresi. A sátán nem fárad bele abba, hogy mocskos dolgokat tegyen, s mivel a képmutató Iblísz szellemét hordozza, ő is folyton valami aljas elfoglaltságon töri a fejét.
A brit mély állam nem veszi észre, hogy Törökország megváltozott és egy modern ország lett. Nem méri fel sem erejét, sem elszántságát.
A képmutató a sátán emberi alakja. Mindig tisztességtelenül jár el. Egyik mocskosságból megy a másikba. Nem tud lenyugodni, mivel alantas énje folyton sátáni parancsokat kap.
A képmutató állandóan a muszlimok ellen áskálódik. A nap 24 órájában azon jár az esze, hogy milyen sátáni dolgot, milyen aljasságot tudna elkövetni. Mivel azonban erre nincsen módja, kénytelen visszafogni magát.
Lesz itt zene is, tánc is, szórakozás is. Ne társítsatok tiltásokat a valláshoz, hogy félrevezessétek velük az embereket, ne találjatok ki megszorításokat, és akkor az iszlám az egész világon uralkodik majd.
Tönkre teszik az iszlám világot azok, akik azt állítják, hogy az életnek nyomorúságosnak kell lennie, nélkülözve a művészetet, az örömöt. Nem engedjük, hogy így tönkre tegyék Törökországot. Miért ne hallgassunk zenét? Miért ne táncoljunk? Térjetek már magatokhoz. Miért nem illik ez a valláshoz, a hithez, melyik ájának mond ellent? Kinek, mit ártunk vele? Honnan szeditek ezt?
A darwinizmus egy daddzsali törekvés, ami a brit mély állam védelme alatt áll, és az egész világon jelen van.
A képmutató embert muszáj szemmel tartani, ez nagyon fontos. Mivel egy képmutató újabb és újabb aljas cselekedeteket fog elkövetni és sosem fog nyugton maradni, a muszlimok szükségszerűen óvatosak vele.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2016. Január 20.> Tovább

A háborús övezetekben a civil lakosság halálát a PKK okozza. A PKK az angol mély állam eszköze lett, megállás nélkül gyilkol.
Az érzéketlenség nem szép, szerencsétlenséget hoz, katasztrófához vezet, ez nem helyes. Allah azt mondja nekünk, hogy mindenkivel legyünk barátságban.
Az érzéketlenségetek már elérte a tetőfokát, mi ez? Nyugodjatok le, legyetek jóságosak, nézzétek pozitívan a dolgokat, szépítgessétek a környezeteteket. Ezek, ha valami ronda, azt tízszer olyan rondává teszik. Ha megsérült, összedőlt, azt teljesen letarolják. Ez így nem megy, javítsátok meg, hozzátok helyre.
Allah, az egész világ szeme láttára, szép lassan kiteljesíti a Mehdi uralmát. És senki nem tehet ellene semmit, mert az ő sorsában nincsen benne az, hogy akadályozzák.
A Mehdi korszakában a nők szabadabbak lesznek, mint valaha, és sehol nem fogják inzultálni őket.
A világon mindenütt hatalmas a káosz. Az emberek talán arra gondolnak: „Ilyen közegben hogyan lesz az iszlám meghatározó, és hogyan jut egyről a kettőre a Mehdi uralma?” Hát pont ez a csodálatos, hogy Allah mindezek ellenére is uralkodóvá teszi az iszlámot.
A Mindenható Allah azt akarja, hogy a remény és a Tőle való félelem köztes állapotában éljünk. Azt mondja, ne mondjátok azt, hogy „az én tudatom tiszta, én nem kerülök a Pokolra”, hiszen Allah szót ejt olyan emberekről, akik hitetlenek, aztán muszlimok lesznek, aztán megint hitetlenek, aztán újra muszlimok. Vagyis Allah, képes elvenni az ember lelkét, majd visszaadni azt, aztán újra elvenni és megint visszaadni. Allah ilyen állapotba képes taszítani az embert, Isten őrizzen meg tőle. Nem helyes, ha túl magabiztosak vagyunk.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. December 27.> Tovább

Ha felszámolnák a darwinista-materialista oktatást, nem létezne olyan csoportosulás, mint a Forradalmi Népi Felszabadítási Párt-Front (DHKP-C). Nem lenne olyan szervezet, hogy Marxista-Leninista Kommunista Párt (MLKP), vagy olyan mozgalom, mint a PKK (Kurd Munkáspárt). Ugyanis romba dőlne az a szellemiség, az a rendszer, amire ezek épülnek.
A muszlimok összefognak majd és lesz egy vezetőjük. Mindegy, hogy nevezzük, hívhatjuk a muszlimok helytartójának, vagy elnökének, vagy az egész világ helytartójának, vagy bárminek. Szükségtelen megneveznünk.
Ha felszámolnák a darwinista-materialista oktatást, nem létezne olyan csoportosulás, mint a Forradalmi Népi Felszabadítási Párt-Front (DHKP-C). Nem lenne olyan szervezet, hogy Marxista-Leninista Kommunista Párt (MLKP), vagy olyan mozgalom, mint a PKK (Kurd Munkáspárt). Ugyanis romba dőlne az a szellemiség, az a rendszer, amire ezek épülnek.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. December 28.> Tovább

A Korán An-Núr című szúrájának 55. ájája és más áják is egyértelművé teszik, hogy az iszlám világ egységes lesz, összefog majd. A Koránban a muszlimok azt mondják: „Urunk, tegyél minket az istenfélők vezetőivé.” Ez azt jelenti, hogy az iszlám világnak vagy egy vezetője, egy irányítója. A Koránban egyetlen közösségről sem esik szó, amelynek ne lenne vezetője, minden közösséget irányít valaki. Az iszlám világnak is lesz egy, hiába is tagadnák.

Adnan Oktar azt mondja, hogy… 2015. December 29.> Tovább

A daddzsal (az antikrisztus) rendszere nem más, mint az embereket az istentelenségbe taszító darwinizmus. A daddzsal gondolkodásmódként jelenik meg, és az egész hatalmas világot eltávolítja Istentől és az Írástól, darwinistává, materialistává téve azt. A világon mindenütt a daddzsal darwinista, materialista kijelentéseit tanítják az iskolákban, az emberek pedig eltávolodnak az Istentől és az Írástól.
Muszlimok százezrei halnak mártírhalált. Ha az Iszlám Egysége megvalósulna, ennek vége lenne. Az Iszlám Egységének hiánya miatt történnek gyilkosságok. Az a muszlim, aki nem pártolja az Iszlám Egységét, tudtán kívül, de felelőssé válik ezekért a halálesetekért.
A darwinizmus maga a daddzsal (az antikrisztus) rendszere. Egy olyan, Istent megtagadó gondolkodási irányzat, amelyről azt mondták, hogy az utolsó időkben tűnik majd fel. Az egész világot elidegenítette Istentől és a Kinyilatkoztatástól. Nincs időnk arra, hogy a beazonosításával foglalatoskodjunk, hiszen a daddzsal már feltűnt, így a megoldásra kell figyelnünk. A megoldás a Mehdi rendszere. Nekünk, a daddzsallal szembe helyezkedve, a Mehdi rendszerének szolgálatában kell állnunk.

   "A szép nők a szép nőket kedvelik. Ahol szép nők vannak, oda más szép nők is jönni akarnak. A szép nők egy része öntelt és büszke, gőgös, többnek képzeli magát a többi nőnél. Ha viszont nálánál is szebb nőket lát, akkor büszkesége és gőgje megtörik, nagyon is alázatos lesz. Nagyon közeli barát lesz, haverkodik, beszélget. A gazdagoknak is túlnyomó többsége nagyképű és el van szállva magától. Többnek képzelik magukat a népnél. Felsőbbrendűségi érzetük van, egy részük tudomást sem akar venni az átlagemberről. De ha azt látja, hogy a muszlimok gazdagok, ha azt látja, hogy a muszlimok még náluk is gazdagabbak, az mindjárt más, akkor már visszafogják magukat... Akkor már nyoma sincs bennük a gőgnek, a büszkeségnek. Alázatosabbak lesznek, nyugodtabban közelednek, és nyugodtabban végighallgatják és megértik azt, amiről beszélünk. Például a kivágott ruhás hölgyek nem érzik jól magukat a nyakig beburkolózott hölgyek mellett. Nyugtalanok, nem érzik magukat biztonságban. De ha hozzájuk kicsit is hasonlóan öltözködő hölgyek társaságában vannak, ha a másik fél is festi magát, tiszta és ad magára, modern, akkor biztonságban érzik magukat. Sokkal nyugodtabbak lesznek. Máris beszélgetni akarnak, találkozni akarnak. De aki nem festi magát, hanem szakállas, bajuszos, ráadásul bűzlik, tekintete zavart, zaklatott, fenyegetőző, nos ez a fanatikus csoport semmiképpen nem akar kapcsolatba kerülni szép nőkkel. Ezzel elúszott az a lehetősége is, hogy tanítson nekik. Színvonalas nő nem is jön a közelükbe, vagy feltűnő hölgy nem is jön a közelükbe. Semmiféleképpen nem közelít. Így a tanításra sincs lehetőség. Tudatlan, hiányos kulturájú ember közelébe nem igen akar jönni az, aki jól informált, kulturált. De ha hozzá hasonló informált, kulturált emberekkel találkozik, akkor velük szívesen van együtt." Adnan Oktar  > Tovább

A SZÉPSÉG ÁLDÁS, AMIT A TANÍTÁS ÉRDEKÉBEN HASZNÁLUNK
A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top