LATÍF - Gondoskodó, szeretetteljes, gyengéd

Gondoskodó, szeretetteljes, gyengéd

„Allah gyengéd a szolgáival. Ellátást ad annak, akinek akar. És Ő az Erős, a Mindenható.” (Korán, 42:19)

Mint azt korábban már említettük, két féle ember létezik: aki aláveti magát Isten akaratának, és aki megtagadja Őt. Isten nagyon sok embert teremtett, közülük azonban csak keveseknek adta meg azt, hogy az akaratának alávessék magukat. A Korán sok helyütt beszél arról, hogy az emberek többsége nem fog hinni, nem fogja meglelni a helyes utat. Ők azok, akik a sátánt követik, elfelejtették Allahot, és megtagadták Őt, jóllehet, lelkiismeretük felismerte az igazságot. Ezért ők megérdemlik, hogy a Pokol társai legyenek.

Aki viszont aláveti magát a Mindenható Allahnak és az Ő megelégedését keresve él, az elégedett lesz ezen a világon is és a túlvilágon is. Kétségkívül Istentől származó jóság az, hogy az emberekhez küldöttek jönnek, akik írásokkal (kinyilatkoztatásokkal) intik őket, hogy rátalálhassanak az igaz útra. Ez az Isteni kegyelem a Koránban így adatik tudtunkra:

„Bizony, Allah nagy kegyet mutatott a hívők iránt, amikor elküldött hozzájuk egy Küldöttet saját maguk közül, aki az Ő ájáit olvassa nekik, és megtisztítja őket, és megtanítja nekik a Könyvet, és a bölcsességet, bár előtte nyilvánvaló tévelygésben voltak.” (Korán, 3:164)

Isten, aki Latíf, hívő szolgáit minden nehéz helyzetben megsegíti, ezzel is megnyilvánítva jóságát. A Korán történeteket közöl a korábbi népekről, melyekből megtudhatjuk, hogy Isten megsegíti, támogatja az Ő hívő szolgáit és jósággal fordul feléjük. Mózes próféta népét például megmentette Fáraó zsarnokságától és örökül adta nekik a földet. Ez az igazság a Koránban így szerepel:

„Bizony, Fáraó felmagasztalta magát a földön (Egyiptomban), és a népét osztályokra osztotta, és egy csoportot elgyengített közülük, megölve a fiaikat, és élve hagyva a lányaikat. Bizony, ő a romlást terjesztők közé tartozott. És Mi kegyet akartunk mutatni azok iránt, akiket elnyomtak a földön, és vezetővé tenni őket, és örökösökké tenni őket.” (Korán, 28:4-5)

A Mindenható Allah a hívők egyetlen barátja és támogatója ezen a világon, és a túlvilágon is segítőjük lesz, rossz tetteiket jótettekre cseréli és kegyében részesíti őket. A hívők beszélgetése a Paradicsomban így hangzik erről az igazságról:

„Azt mondják majd: ’Bizony, korábban, a családunk körében féltünk. De Allah kegyes volt irántunk, és megvédett minket a perzselő Tűz büntetésétől! Bizony, mi korábban Hozzá fohászkodtunk! Bizony, Ő a Jóságos, az Irgalmas.’” (Korán, 52:26-28)

„Ő ne tudná, aki teremtette? És Ő a Kifinomult, a bensőségesen Ismerő.” (Korán, 67:14)

„Nem ragadhatja meg Őt a látás, de Ő megragad minden látást. És Ő a mindent átható, gyengéd.” (Korán, 6:103)

„Hát nem látjátok, hogy Allah küld le vizet az égből, és a föld kizöldül? Allah Gyengéd, bensőségesen ismerő.” (Korán, 22:63)

„Fiacskám! Bizony, ha csak egy mustármag súlya legyen, és legyen egy sziklában, vagy bárhol az egekben vagy a földön, Allah elő fogja hozni azt. Allah Gyengéd, Aki mindenről tud.” (Korán, 31:16)

2013-12-04 16:51:45

A honlapról | Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | RSS Feed
A honlapon talaláható összes dokumentum szerzői jog megfizetése nélkül másolható, nyomtatható és sokszorosítható, amennyiben a honlapot forrásként tüntetik fel.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top